Įvyko kooperatyvų veiklos gerinimo darbo grupės posėdis

 

2020 m. kovo 5 d. LR ŽŪR nariai dalyvavo Žemės ūkio ministerijos darbo grupės šalies kooperatyvų būklei įvertinti ir pasiūlymams dėl veiklos reglamentavimo gerinimo pateikti posėdyje.

 

 

Posėdžio metu buvo aptarti Žemės ūkio kooperatyvų veiklos ekonominio gyvybingumo rodikliai bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 patvirtintų taisyklių keitimo siūlymai.

Posėdyje buvo diskutuojama ir dėl ribojimo iki 1 tonos perdirbti žalią pieną. Buvo aptartas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) įsakymas dėl vietinei rinkai mažais kiekiais gaminamų ir tiekiamų gyvūninio maisto produktų veterinarijos reikalavimų.  Buvo aptarti siūlymai, kad ši riba nebūtų taikoma kooperatyvams.

Posėdyje dalyvavo LR ŽŪR nariai – Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias” valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkas Saulius Daniulis,  Kooperatyvo „Eko tikslas“ direktorius Mindaugas Petkevičius,  Žemės ūkio kooperatyvo AGROLIT vadovas Vilius Jundulas, LR ŽŪR Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė.

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.