Įvyko LGVA kasmetinis suvažiavimas

Kovo 7 d. Karpynėje (Raseinių r.) įvyko Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) organizacijos narės – Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos (LGVA) ataskaitinis susirinkimas, kuriame dalyvavo ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.

LGVA prezidentė Viktorija Švedienė apžvelgė visų metų asociacijos darbą, veiklas ir ragino nenuleisti rankų šiuo nelengvu laikotarpiu bei skirti didesnį dėmesį veislininkystei.

„Didžiuojamės aktyviai LGVA nariais, atsidavusiais organizacijos vadovais ir jų kompetencija. Ši asociacija yra ne tik aktyvi ŽŪR narė, bet ir sparčiai auganti organizacija, besirūpinanti nariais, daug dėmesio skirianti veislininkystei ir šviečianti ūkininkus apie pastarosios įtaką pieno kokybei“, – kalbėjo Sigitas Dimaitis.

„LGVA narių skaičius auga, o tai liudija mūsų asociacijos aktyvumą ir vertę. Turime veikti dar aktyviau ir pasitelkiant valstybės pagalbą siekti didinti genominę selekciją bandose, kuriose holšteinų kraujo laipsnis daugiau kaip 95 proc.  Genominis tyrimas gali užtikrinti kokybišką veislininkystę. Šie tyrimai yra būtini pažangos siekiantiems ūkiams, tačiau Lietuvoje jų atliekama mažai, tuo tarpu Vokietijoje – genominių tyrimų skaičius sparčiai auga, nes tyrimai padeda efektyvinti gamybą ir laiku atlikti selekciją“, – kalbėjo LGVA direktorius dr. Edvardas Gedgaudas.

Suvažiavime buvo išrinkta nauja LGVA taryba:

Viktorija Švedienė (Kėdainių r.)

Tomas Raudonius (Šilalės r.)

Romaldas Karazinas (Kretingos r.)

Dalia Kairaitienė (Kazlų Rūdos sav.),

Julius Martišius (Plungės r.)

Ieva Stanienė (Telšių r.)

Jovita Mikalauskienė (Plungės r.)

Kastytis Krištolaitis (Šakių r. Lukšių ŽŪB)

Vaidotas Kiniulis (Šilalės r.)

Saulius Gaidžiūnas (Radviliškio r.)

LGVA jungia 1 726 ūkininkus, 4 įmones, 48 bendroves, kooperatyvą. Kilmės knygoje įrašyta 64 623 kontroliuojamos karvės ir telyčios. LGVA narių ūkiuose yra 20 178 grynaveislių holšteinų ir  326 grynaveisliai žalmargiai holšteinai.  Vidutinis pieno primilžis LGVA narių ūkiuose siekia 9 081 kg pieno iš karvės.

LGVA nariams genominės selekcijos privalumus ir svarbą pristatė Vokietijos veislininkystės įmonės „Masterrind“ specialistas Alex Bauer.

Belgų mėlynųjų panaudojimą kryžminimui pieninėse bandose ir pieninės gyvulininkystės pokyčius Lietuvoje ir pasaulyje pristatė Belgijos mėlynųjų galvijų veislės vadybininkas Simon Noppen.

Sėklinimo strategiją pristatė UAB „Litgenas“  direktorius Gintaras Kascėnas.

Suvažiavime buvo pristatyti ir apdovanoti produktyviausi LVGA narių ūkiai:

6-10 karvių grupėje:

Jonas Gedminas (Šilutės r.) –  9 650 kg

Juras Kiela (Panevėžio r.) – 9 611 kg

Slavikas Drazdovas (Kelmės r.) 8 027 kg

11-20 karvių grupėje:

Valentina Armoškienė (Kelmės r.)  – 9 368 kg

Rimgaudas Aušiūra (Vilkaviškio r.) – 9 109 kg

21-30 karvių grupėje:

Jurgis Karazinas (Kretingos r.) – 2 812 kg

Vitalijus Brazas (Kelmės r.) – 10 048 kg

31-50 karvių grupėje:

Romaldas Karazinas (Kretingos r.) – 11 691 kg

Jovita Mikalauskienė (Plungės r.) – 9 457 kg

51-70 karvių grupėje:

Julius Martišius (Plungės r.) – 11 093 kg

Alvydas Blažinauskis (Telšių r.) –  10 415 kg

Evaldas Rumšas (Telšių r.) – 9 664 kg

71-100 karvių grupėje:

Danguolė Kaveckienė (Plungės r.) – 10 963 kg

Zigmantas Mockus (Skuodo r.) – 9 541 kg

Ričardas Bentnorius (Raseinių r.) – 9 401 kg

101-150 karvių grupėje:

Antanas Raudonius (Šilalės r.) – 10 825 kg

Tomas Raudonius (Šilalės r.) – 10 785 kg

Jonas Živatkauskas (Telšių r.) – 10 713 kg

151-200 karvių grupėje:

Vidmantas Navickas (Alytaus r.) – 9 626 kg

Liudvikas Janušauskas (Kelmės r.) – 9 449 kg

Virš 200 karvių grupėje:

Lukšių ŽŪB (Šakių r.) – 12 155 kg

Sidabravo ŽŪB (Radviliškio r.) – 11 398 kg

ŽŪB „Atžalynas“ (Alytaus r.) – 10 863 kg

Produktyviausių ūkių savininkus apdovanojo „Baltic Agro“, „SV technika“, „Virbac“, UAB „Avena” atstovai.