ĮVYKO LŠŪS VII-ASIS SUVAŽIAVIMAS

Vasario 22 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos (LŠŪS) VII-ame suvažiavime. Apžvelgęs smulkiųjų ūkininkų padėtį kaime, šalies ir Europos Sąjungos investicijas Lietuvos žemės ūkio sektoriui, S. Dimaitis linkėjo Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos nariams aktyvumo, susiklausymo, kooperacijos plėtros ir racionalių sprendimų priėmimo.

LŠŪS suvažiavimo delegatus ir svečius sveikino Žemės ūkio ministerijos viceministras Rolandas Taraškevičius. Viceministras paragino LŠŪS narius aktyviai dalyvauti Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) konsultacijose ir pildyti anketą, kurios pagrindu Europos Komisija įžvalgas ir perspektyvas pateiks konferencijoje jau šių metų liepos mėnesį.  „Kaip teisingai sudėlioti politiką, kad kaimas būtų gyvybingas – nėra lengva. Tuo labiau, kai atskirų savivaldos organizacijų nuomonės išsiskiria. Todėl būtų puiku sulaukti iš savivaldos organizacijų konsoliduotos nuomonės“ – kalbėjo viceministras R. Taraškevičius.

Pradedant LŠŪS suvažiavimo darbą,  suvažiavimo delegatai išsirinko suvažiavimo pirmininką – LŠŪS pirmininką Vidą Juodsnukį.

LŠŪS suvažiavimo dalyviams V. Juodsnukis pateikė veiklos ataskaitą. „LŠŪS vykdo veiklą jau 17 metų, tačiau visos valdžios nenumatė tinkamos paramos smulkiajam ūkiui paremti. Paramą susigrobė stambieji žemvaldžiai ir žemės ūkio bendrovės“ – kalbėjo V. Juodsnukis.  LŠŪS pirmininkas taip pat pažymėjo, kad tik 3 proc. ūkininkų yra susikooperavę, stokojama kooperacijos specialistų. Negailėjo V. Juodsnukis kritikos žodžių ir buvusiai valdžiai, kuri vykdė smulkiųjų ūkininkų žlugdymo politiką. Pasidžiaugė LŠŪS pirmininkas, kad organizacija jau 15 metų yra tarptautinės organizacijos ELO (Europos žemės savininkų sąjungos) narė. Tarptautinis bendradarbiavimas ir atstovavimas atveria daug naujų patirčių ir turi realią naudą tobulinant  organizacijos veiklą. V.Juodsnukis pažymėjo, kad LŠŪS organizacijai labai reikalingi Žemės ūkio ministerijos naujos vadovybės kardinalūs sprendimai dėl šeimos ūkių palaikymo ir paramos skyrimo smulkiesiems ūkininkams.

Šeimos ūkio perspektyvas ir valdžios institucijų klaidas apžvelgė LŠŪS nariai Dalius Tumynas, Edvardas  Raugalas, Marijus Čekavičius. LŠŪS narys Albertas Amšiejus pasiūlė susitvarkyti asociacijos įstatus, kad jie atitiktų asociacijų įstatymui. Taip pat A. Amšiejus pasigedo LŠŪS prezidiumo veiklos. „Ne viską padarome organizacijos viduje. Turime į LŠŪS prezidiumą įtraukti naujų intelektualių žmonių, kad galėtume dirbti kokybiškai ir teikti konstruktyvius siulymus valdžios institucijoms organizacijos vardu” – kalbėjo LŠŪS nars Albertas Amšiejus

Suvažiavime buvo išrinkta ir patvirtinta nauja LŠŪS taryba. LŠŪS tarybos pirmininko pareigoms išrinktas lig šiol nuo 2004 m. organizacijai vadovaujantis Vidas Juodsnukis.