Įvyko LŪS XXIX-asis suvažiavimas

Liepos 19 d. Anykščių kultūros centre įvyko Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) XXIX-asis suvažiavimas, kuriame buvo aptarti organizacijos veiklos rezultatai, svarstomos narių keliamos problemos, diskutuojama dėl LR Vyriausybės pateikto konsultacinio dokumento „Mokesčių ir socialinės sistemos tobulinimas“, dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių ir Bendrosios žemės ūkio politikos ateities, rengiama ir tvirtinama rezoliucija.

Suvažiavime 3 metų kadencijai buvo renkamas LŪS pirmininkas, vicepirmininkai ir prezidiumo nariai.

LŪS pirmininku ketvirtajai kadencijai išrinktas Jonas Talmantas. LŪS suvažiavime išrinkti 4 vicepirmininkai, kuriais tapo LŪS Joniškio skyriaus pirmininkė Lilija Šermukšnienė, LŪS Ignalinos rajono skyriaus pirmininkė Marytė Lukaševičienė, Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius ir Jonavos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Rimantas Kubiliūnas

Sveikindamas LŪS narius ir svečius l. e. p. Žemės ūkio rūmų pirmininkas Sigitas Dimaitis sakė: „Geriausių rezultatų valstybės valdyme galima pasiekti tada, kai yra valdžios ir savivaldos pusiausvyra. Savivaldos stiprybė yra vienybėje, ko dar turėtume visi gerokai mokytis. Šiandien matome, kad valstybės valdyme trūksta valstybinio požiūrio, nes valstybė gyvena nuo rinkimų iki rinkimų. Būtų tikslinga pasiekti, kad visos politinės partijos pasirašytų bendrą susitarimą dėl žemės ūkio strategijos. Linkiu sėkmingo darbo ir sėkmingų sprendimų priėmimo“.

Suvažiavime dalyvavo europarlamentaras Bronis Ropė, Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas, Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Kazys Starkevičius, Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Erikas Bėrontas, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika, Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininkas Algis Gaižutis.

[Best_Wordpress_Gallery id=”100″ gal_title=”2017_07_20″]