Įvyko Rūmų tarybos posėdis

Sausio 16 d. įvyko Žemės ūkio rūmų tarybos posėdis, kuriame dalyvavo Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas ir Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.

„Būtina diskusija su socialiniais partneriais. Artimiausiu metu planuojame pasirašyti susitarimą tarp Žemės ūkio rūmų ir Žemės ūkio ministerijos, kad priimami sprendimai būtų optimalūs. Valstybė neturi vykdyti verslui, ar asociacijoms būdingų funkcijų“ – kalbėjo Žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.

Kalbėdamas apie Vyriausybės programą B. Markauskas pažymėjo, kad šios Vyriausybės tikslas – pasiekti realius rodiklius. Pvz., Kokia yra situacija kooperacijoje šiandien, ir kokią situaciją norėtume matyti po 4 metų. B. Markauskas pažymėjo, kad svarbu priimti tinkamus sprendimus ir nuspręsti kokius norime pasiekti rodiklius ir kokiu keliu turime eiti, kad pasiektume realių rezultatų.

Taip pat B. Markauskas apgailestavo, kad Kaimo plėtros programoje likę tik apie trečdalis lėšų valdų modernizavimui, jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, kitoms priemonėms. Todėl kol kas dar neskelbiami ir šaukimai paramai gauti. Ministras pažymėjo, kad neprotingai lėšos buvo naudojamos pirmaisiais paramos metais ir remdamasis Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto atlikta studija pabrėžė, jog į žemės ūkį buvo investuotos didžiulės lėšos, tačiau reikiamų rezultatų nepasiekta.  Vyrauja didelė diferenciacija tarp stambių ir smulkių ūkių.

Ministras atsakinėjo į klausimus ir taip pat palietė Žemės saugiklių įstatymo problematiką, bendradarbiavimo su Aplinkos ministerija svarbą dėl aplinkosauginių reikalavimų ūkininkams naštos.

Posėdyje savo įžvalgomis apie žemės ūkį ir kaimo plėtrą dalinosi ir Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas. A.Stančikas informavo apie klausimus, kurie artimiausiu metu planuojami svarstyti Kaimo reikalų komitete.

Taip pat Žemės ūkio rūmų tarybos nariai priėmė sprendimą dėl XVI suvažiavimo organizavimo datos. Nutarta rinkiminį suvažiavimą organizuoti kartu su ataskaitiniu – balandžio 27 –ąją. O kandidatus į Žemės ūkio rūmų pirmininko pareigas organizacijos narės gali teikti iki balandžio 11 d.

Žemės ūkio rūmų taryba buvo informuota,  kad narystės Rūmuose dėl nesumokėto nario mokesčio neteko 3 organizacijos: Lietuvos žemės savininkų sąjunga, Lietuvos arabų arklių augintojų asociacija ir Nacionalinis žirgų lenktynių klubas.