Įvyko Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdis

Spalio 11 d. Žemės ūkio rūmų l. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis dalyvavo Seimo Kaimo reikalų komiteto posėdyje.

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkui Andriejui Stančikui pasiteiravus, kodėl Žemės ūkio ministerijos dėl hidrologinių reiškinių patirtų nuostolių žalos vertinimas ženkliai skiriasi nuo Žemės ūkio rūmų, S. Dimaitis informavo, jog skaičiuojant nuostolius Rūmai vertino 34 šalies rajonų situaciją: Akmenės, Alytaus, Anykščių, Biržų, Ignalinos, Joniškio, Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos, Kėdainių, Kelmės, Klaipėdos, Kupiškio, Mažeikių, Molėtų, Pagėgių sav., Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Plungės, Raseinių, Rietavo, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šiaulių, Šilalės, Šilutės, Širvintų, Švenčionių, Telšių, Ukmergės, Varėnos. Žemės ūkio rūmai informaciją gavo bendradarbiaudami su rajonuose veikiančiomis žemdirbių savivaldos organizacijomis ir rajonų savivaldybių Žemės ūkio skyriais. Pagal  gautus duomenis, buvo preziumuota, kad atskirose savivaldybėse nenuimta derliaus nuo 10 iki 50 proc., t.y. vidutiniškai nenuimta 21,82 proc. derliaus. Pagal iš 34 rajonų gautą informaciją matyti, kad žiemkenčių pasėta tik nuo 2 iki 50 proc. t.y. vidutiniškai tik 11,18 proc. visoje Lietuvoje. Taip pat buvo apskaičiuotas nepasėtų žieminių pasėlių plotas, kuris bus deklaruotas kaip vasarinis pasėlis, ir dėl skirtingo žieminių ir vasarinių grūdinių kultūrų derlingumo atsirandantys preliminarūs nuostoliai. Žemės ūkio rūmai taip pat įvertino nuostolius patirtus daržininkystės sektoriuje.  Remiantis Lietuvos daržovių augintojų asociacijos pateikta informacija – prarasta daržovių derliaus nuo 10 proc. iki 80 proc. t. y. vidutiniškai visoje Lietuvoje daržovių derliaus nenuimta apie 30 proc. Atlikus skaičiavimus buvo nustatyta, kad minėtų 34 rajonų žemdirbiai preliminariai prarado virš 246 mln. Eur pajamų: dėl nenuimto derliaus – apie 125 mln. Eur, dėl nepasėtų žieminių pasėlių – apie 121 mln Eur.

Žemės ūkio ministerijos viceministras Saulius Savickis aiškino, kad ministerija skaičiavo tik 13 savivaldybių, paskelbusių ekstremalią situaciją patirtus nuostolius, kurie buvo įvertinti 40 mln. eurų. S.Savickas taip pat informavo, kad Vyriausybė spalio 4 d. paskelbė valstybės lygio ekstremalią situaciją.

Kaimo reikalų komiteto posėdyje taip pat buvo svarstytas Profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo projektas. Įstatymo projektu siekiama: iš esmės keisti profesinio rengimo ir mokymo sistemą, atliepiant valstybės ekonominės raidos poreikius; keisti profesinių mokyklų valdymą ir finansavimą, siekiant pritraukti daugiau socialinių partnerių, skatinti prisitraukti papildomą finansavimą; keisti kokybės užtikrinimo sistemą, siekiant didinti profesinio mokymo prestižą.

Įstatymo projekte siūloma: tobulinti reglamentavimą, susijusį su pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma, siekiant ją paversti patrauklesne darbdaviams ir paklausia profesinio mokymo dalyviams; tobulinti profesinį orientavimą reglamentuojančias nuostatas, jas perkeliant į LR švietimo įstatymą ir nustatant, kad profesinis orientavimas privalomai būtų teikiamas asmenims, pradėjusiems mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą; įtvirtinti galimybę neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas pripažinti kaip kvalifikaciją arba, priklausomai nuo kvalifikacijos apimties – ir kaip jos dalį; tobulinti priėmimo ir planavimo į profesines mokyklas nuostatas; pertvarkyti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemą bei didinti profesinio mokymo prestižą; profesinį mokymą orientuoti į tarptautinius kokybės užtikrinimo standartus, o nacionalinius profesinius standartus atnaujinti ne rečiau kaip kartą per penkerius metus, atsižvelgiant į rinkos poreikius; pertvarkyti profesinio mokymo valdymo ir finansavimo sistemas, didinti profesinių mokyklų atskaitomybę ir skaidrumą, efektyvinti profesinių įstaigų veiklą, siekiant didinti orientavimąsi į tęstinį profesinį mokymą bei užtikrinti skaidrų valstybės lėšų panaudojimą, siūloma nustatyti, kokiais atvejais asmuo galėtų mokytis valstybės finansuojamose vietose, o kuriais – negalėtų; įtvirtinti nuostatą, kad už profesinio mokymo paslaugas mokant iš valstybės biudžeto lėšų įkainiai turi būti vienodi, o mokant už tas pačias paslaugas iš privačių lėšų, įkainiai negali būti mažesni negu įkainių dydžiai už teikiamas tas pačias profesinio mokymo paslaugas apmokant iš valstybės biudžeto lėšų; detalizuoti valstybinių profesinio mokymo įstaigų tarybų funkcijas, įpareigojant jas svarstyti profesinės mokymo įstaigos strateginį veiklos planą, koordinuoti kokybės užtikrinimo sistemos įgyvendinimą, svarstyti profesinio mokymo įstaigos direktoriaus teikiamus profesinio mokymo įstaigos struktūros pertvarkos planus, metinę pajamų ir išlaidų sąmatą, metinę veiklos ataskaitą ir juos tvirtinti, viešai skelbti sprendimus; plėsti galimus profesinio mokymo finansavimo šaltinius, įtvirtinant, kad profesinis mokymas gali būti finansuojamas valstybės investicijų programų ir valstybės investicijų projektų lėšomis valstybinėms profesinio mokymo įstaigoms, pajamomis, gautomis už profesinį mokymą, Užimtumo fondo, tarptautinių ir užsienio fondų ir organizacijų skiriamomis lėšomis bei lėšomis, gautomis kaip parama pagal LR labdaros ir paramos įstatymą; tobulinti profesinių įstaigų turto valdymo, naudojimo, disponavimo sąlygas bei reglamentuoti tam tikrus turto perdavimo pagal patikėjimo sutartis aspektus.

Pastabas dėl Profesinio mokymo įstatymo pateikė Lietuvos profesinio mokymo įstaigų asociacijos atstovas Vygantas Pavalkis.

Žemės ūkio viceministras Saulius Savickis pateikė informaciją dėl Valstybinės gyvulių veislininkystės priežiūros tarnybos veiklos perspektyvų ir genetinių išteklių išsaugojimo programos projekto.

Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacijos pirmininkė Rūta Šveistienė pristatė nykstančių gyvūnų, laikomų ir saugomų Lietuvoje, statistinę informaciją ir pabrėžė jų saugojimo svarbą.

Posėdyje dalyvavęs Ministro Pirmininko patarėjas žemės ūkio klausimais Aleksandras Muzikevičius priminė Lietuvos įsipareigojimus ES dėl nykstančių gyvūnų saugojimo bei informavo apie ES reglamentą, kuriame numatytos išmokos už saugomus gyvūnus.

Taip pat Kaimo reikalų komitete buvo svarstytas Žemės ūkio bendrovių įstatymo, Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo pakeitimo projektai.