Įvykusios diskusijos „Pasėlių deklaravimas: taisyklės ir pokyčiai” video įrašas

2022 m. sausio 26 d.(trečiadienį) Žemės ūkio rūmai organizavo viešą diskusiją „Pasėlių deklaravimas: taisyklės ir pokyčiai“. Diskusijoje dalyvavo Žemės ūkio rūmų organizacijų lyderiai ir nariai, rajonų savivaldybių ir seniūnijų atstovai, ūkininkai, kaimo gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Viešos diskusijos vaizdo įrašą rasite: https://bit.ly/348YczE

Į diskusijos dalyvių klausimus atsakymus pateikė Žemės ūkio viceministras Egidijus Giedraitis.

„Tokios diskusijos yra naudingos visoms šalims – ūkininkams ir valdžios atstovams, rajonų savivaldybių darbuotojams, ŽŪR nariams. Keitimasis informacija ir žiniomis bei diskusijos ir klausimai šiandien ypač aktualūs, nes Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė derinimui Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą. Žmonės turi būti informuoti apie 2022 m. žemės ūkio naudmenų bei kitų plotų deklaravimo naujoves bei kitus pokyčius”, – pažymi ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus.

Diskusijoje dalyvavęs Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininkas Vytautas Buivydas pasidžiaugė jaunųjų ūkininkų, dalyvaujančių diskusijoje, aktyvumu. „Svarbu domėtis, klausti, ir jei reikia, teikti pastabas ir siūlymus. Smagu, kad Žemės ūkio ministerija bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir atsižvelgia į konstruktyvius siūlymus”, – sakė Vytautas Buivydas.

Projektu numatoma:

  • patikslinti ir atnaujinti taisykles, padidinti paraiškoje nurodytą pievų plotą, kuriame galima smulkinti ir paskleisti žolę, sumažinti sertifikuotos sėklos įsėjimo normas, nebeleisti deklaruoti valstybinėje žemėje nepateikus jos valdymo dokumentų;
  • užtikrinti, kad pareiškėjams taisyklių nuostatos būtų suprantamesnės, lengviau įgyvendinamos, mažėtų administracinė našta.

Projekto lyginamasis variantas ir priedas pridedami:

Lyginamasis variantas

Priedas