J. ir R. Bernotai: „Esame atviri konsultacijoms“

Šalia Rokiškio – Kuokštų kaime, Kamajų seniūnijoje, senelių sodyboje įsikūrę ir ūkininkaujantys Raimondas Bernotas su žmona Jolita ir sūnumi Gediminu džiaugiasi ūkyje pasiektais rezultatais.

Kaip sako ūkininkas Raimondas Bernotas „Aš ir gimęs ir augęs esu Kaune, tačiau vaikystės vasaros praleistos kaime, senelių sodyboje turbūt paliko tam tikrą pėdsaką ir net nejučiomis suformavo ateities pasirinkimą. Sukūrę šeimą, gavome iš močiutės dovaną – 3 karves, štai nuo jų ir prasidėjo mūsų ūkininkavimas, nes nebuvo kur dingti, reikėjo kažkaip pragyventi. Buvo 1990 m. nieko neturėjom, buvo sunku, keletą metų bandėm ūkininkauti, tačiau metėm. Įkūrėm prekybos verslą. Vėl keleri metai ir vėl grįžimas į ūkininkavimą, tik šį kartą jau ilgam“.  Šiandien dirbame apie 300 ha žemės, iš kurių didžioji dalis valdoma nuosavybės teise, taip pat vystome ekologinę pienininkystę. Auginame ekologines grūdines kultūras, grikius. Ūkis nuo 2003 m. sertifikuotas, kaip ekologinis. Ekologiškai ūkininkauti paskatino ne tik didesnės užaugintos produkcijos kainos, bet ir ateities vizija, ir galimybė prisidėti prie sveikesnės aplinkos kūrimo. Kaip sako ūkininkas „išgyventi įvairias krizes  padeda pasirinktas mišraus ūkio tipas, kuomet vienu metu labiau pasitarnauja pienininkystė, kitu gi  – gelbsti ekologiškai išauginti grūdai ir aukštesnės produkcijos supirkimo kainos“. Šiandien fermoje apie 40 melžiamų karvių, o viso ūkyje skaičiuojant telyčias ir prieauglį apie 60 galvijų. Pieną superka vietinis kooperatyvas „Ekotikslas”, kuris dalį superkamo pieno eksportuoja į Vokietiją.

Nors ūkyje padaryta jau daug investicijų, pasinaudota įvairiomis paramų priemonėmis, tačiau, anot ūkininkų, visada yra kur tobulėti ir ką tobulinti, ką pataisyti ir ką įsigyti. „Kiekviena investicija, turi būti labai gerai apgalvota ir pamatuota. Kažką reikia įsigyti nedelsiant, tuo tarpu atidedami kiti darbai. Pribręsti finansinės paramos pasinaudojimui taip pat reikia. Reikia ir žinių ir ryžto, bet taip pat ir finansinio ūkio stabilumo, kad galėtum atsakingai prisiimti įsipareigojimus“ – dalinasi mintimis Raimondas. Pirmoji parama, kuria pasinaudojo ūkininkai buvo „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ pirmosios veiklos srities „Nitratų direktyvos reikalavimų ir naujų privalomų bendrijos standartų įgyvendinimas“ pagal šią priemonę buvo įsigytas ES standartus atitinkantis mėšlo kratytuvas, kuris ypač pasiteisino ūkio veikloje.

R. Bernotas yra Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos, Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos narys. Ūkyje dirba 2 nuolatiniai samdomi darbuotojai. Taip pat talkina sūnus Gediminas, kuris įkūrė jaunojo ūkininko ūkį. Dukra Indrė pasirinko kitokį kelią. Ūkininkas prasitaria, kad plėsti ūkio neplanuoja, tačiau tobulinti ūkio bazę ir gerinti kokybę, planuoja artimoje ateityje.

Raimondas ir Jolita Bernotai turi Žaliąjį diplomą, kurį jiems suteikė Žemės ūkio rūmų atestacinė komisija, todėl savo ūkyje mielai priimtų žemės ūkio specialybių praktikantus, nes čia yra visos galimybės, ūkininkai atviri konsultacijoms ne tik praktikantams, bet ir kitiems ūkininkams, norintiems pasitarti, pasižiūrėti ir pasimokyti, pasižiūrėti ir pasimokyti.