J. Kuzminskas: drauge galime nuveikti daugiau

Rugpjūčio 14 d. Plungės r. Žemės ūkio kooperatinėje bendrovėje (ŽŪKB) „Pieno gėlė“ įvyko Žemės ūkio rūmų organizuotas renginys „Atviras kooperatyvas“.

„Džiugina, kad renginyje aktyviai dalyvauja jaunieji ūkininkai ne tik iš Žemaitijos, bet ir kitų regionų. Mes tikimės, kad jaunieji ūkininkai padarys proveržį kooperuojantis, jungiantis ir vienijant jėgas bendram darbui. Priminsiu, kad lietuvaičių ūkininkų tik apie 12 proc. dalyvauja kooperacijos procesuose, kai tuo tarpu Prancūzijoje – 94,6% darbuotojų dirba kooperatyvuose, Austrijoje – 90,7%, Airijoje – 74,8%, ir būtent tose šalyse, kur aukštas kooperacijos lygis, ir produktyvumas yra kur kas didesnis, lyginant su kitomis ES šalimis. Taigi tobulėti turime kur, turime gerų pavyzdžių ne tik ES, bet ir Lietuvoje. ŽŪKB „Pieno gėlė“ – yra vienas iš gerųjų kooperacijos pavyzdžių Lietuvoje“, – pradėdamas renginį kalbėjo LR ŽŪR vicepirmininkas ir Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos (LJŪJS) pirmininkas Vytautas Buivydas.

ŽŪKB „Pieno gėlė“ įkūrimo istoriją pristatė valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas, kuris informavo, kad 2001-ųjų metų veikla buvo pradėta nuo dviejų pieno surinkimo punktų Virkšuose ir Žlibinuose įkūrimo. Tuomet kooperatyvas vienijo 15 narių. Vėliau, buvo atidaryti dar du pieno punktai – Stalgėnuose ir Daugėduose. Kooperatyvui augant teko susidurti su žmonių nepatiklumu ir baimėmis stoti į kooperatyvo narius. Ypatingai priešiško nusistatymo sulaukėme iš pieno perdirbėjų, kuris pradžioje stabdė kooperatyvo plėtrą. Mūsų bendras darbas su ūkininkais, pelnė pasitikėjimą ir kooperatyvas sėkmingai augo – buvo atidaryti pieno surinkimo punktai Rietavo sav., Skuodo ir Šilalės rajonuose. Šiuo metu kooperatyve veikia 19 pieno punktų. Kooperatyvas superka pieną iš 83 stambesnių ūkininkų, kurie turi savo šaldytuvus. O iš viso, per beveik 20 kooperatyvo veiklos metų, narių skaičius išaugo iki 470.

ŽŪKB „Pieno gėlė“ aktyviai dalyvauja įvairiuose susirinkimuose, kur ginami ūkininkų interesai. Kooperatyvo atstovai ne kartą dalyvavo protesto akcijose Briuselyje dėl geresnių paramos sąlygų Lietuvos ūkininkams, kurias organizavo Žemės ūkio rūmai.

„Pastaraisiais metais ypač daug dėmesio kooperacijos viešinimui ir skatinimui skiriama Žemės ūkio rūmuose. Man pačiam tenka vadovauti Žemės ūkio rūmuose veikiančiam Kooperacijos komitetui: rengiame kolektyvinę nuomonę kooperacijos klausimais. Komiteto veikla prisideda prie valstybės politikos tikslų kooperacijos srityje realizavimo, siekio sukurti palankesnį teisinį reglamentavimą realiai veikiantiems žemės ūkio kooperatyvams. Šis komitetas analizuoja, koordinuoja ir vykdo gaunamos informacijos apie kooperaciją sklaidą, rengia LR ŽŪR Prezidiumo, Tarybos, Suvažiavimo nutarimų projektus, sprendžiant kooperacijos problemas. Suprantama, kad būtinas dėmesys visuomenės švietimui, kad kooperatinis judėjimas Lietuvoje įgautų pagreitį, o žemdirbiai ir visuomenė suvoktų kooperacijos naudą ir reikšmę. Todėl labai tikiuosi, kad ir šis, LR ŽŪR inicijuotas ir organizuotas renginys, kuriame dalyvauja gausus jaunimo būrys, prisidės prie kooperacijos Lietuvoje plėtros. Patikėkite, drauge galime nuveikti ir daugiau, ir efektyviau“, – kalbėdamas su renginio dalyviais sakė J. Kuzminskas.

Renginys finansuotas Žemės ūkio ministerijos, pagal Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisykles, įgyvendinant LR ŽŪR projektą „Atviras kooperatyvas“, kurio tikslas – parodyti  sėkmingai dirbančius kooperatyvus, supažindinti su vykdoma veikla, rezultatais, kooperacijos nauda bei iškylančiomis problemomis kooperuojantis. Projekto pagalba siekiama keisti požiūrį ir supratimą apie kooperaciją, įtraukti naujus bendruomenės narius į kooperatyvų kūrimąsi, sutelkti kaimo bendruomenių narius bendradarbiavimui bei paskatinti visas suinteresuotąsias šalis įsitraukti į informacijos ir žinių sklaidos procesus, prisidėti prie patirties keitimosi ir dalijimosi gerąja praktika užtikrinimo.