Jaunųjų ūkininkų ratelių (JŪR) veiklos sklaida gamtamokslinėje konferencijoje

Balandžio 21-22 dienomis Pakruojyje vyko mokslinio metodinio centro “Scientia Edukologika“ su partneriais iš Pakruojo bei  savaitraščiu „Žaliasis pasaulis” organizuota XXIII nacionalinė mokslinė praktinė konferencija „GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOJE 2017“.

Į konferenciją susirinko autoritetingų mokslininkų iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos aukštųjų edukologijos mokyklų bei mylinčių gamtą Lietuvos įvairių ugdymo įstaigų pedagogų praktikų pasidalinti savo įžvalgomis, pasiekimais, gamtamokslinio ugdymo patirtimi bei pasimokyti vieniems iš kitų. Mokslinį metodinį darbą praturtino įspūdinga kultūrinė programa ir smagi bendraminčių vakaronė.

Konferencijoje apie pradinių klasių mokinių Jaunųjų ūkininkų ratelio (JŪR) veiklą Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje pranešimą skaitė jo vadovė mokytoja Rita Vaitiekauskienė. Savo pranešime ji atskleidė, kokias šiuolaikiškai įvairiapusio ugdymo(si) realizavimo galimybes suteikia mokinių veikla JŪR, kokia svarbi ir reikšminga šio ratelio veiklai ir jos puoselėjimui yra organizacinė ir finansinė įvairių partnerių pagalba: Lietuvos žemės ūkio rūmų, Rokiškio rajono ūkininkų sąjungos, Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus bei privačių rėmėjų.

JAUNŲJŲ ŪKININKŲ RATELIŲ VEIKLA: ŠIUOLAIKIŠKAI ĮVAIRIAPUSIO UGDYMO REALIZAVIMO GALIMYBĖS

Rita Vaitiekauskienė, JŪR vadovė

Vilhelmina Lukavičienė, ŠU dėstytoja