Jubiliejinė Žemės ūkio rūmų konferencija

LR Žemės ūkio rūmų 95 – ųjų įkūrimo ir 30 – ųjų atkūrimo sukakties paminėjimą šios gilias tradicijas tęsiančios žemdirbių savivaldos organizacijos lyderiai ir nariai pradėjo simbolinėje vietoje – prie 2016 – aisiais Kauno apskrities viešosios bibliotekos parko teritorijoje pasodinto ąžuoliuko.

LR ŽŪR renginyje dalyvavo arba sveikinimus perdavė aukščiausieji valstybės vadovai, žemės ūkio institucijų bei kitų struktūrų atstovai ir svečiai iš kaimyninių valstybių.

 Išsaugojo istorinį pastatą

Prieš penkerius metus pasodintas ąžuoliukas jau gerokai ūgtelėjo ir praaugo ne tik jį pasodinusį buvusį organizacijos pirmininką Andriejų Stančiką, bet ir dabartinį pirmininką Arūną Svitojų, po kurių trumpų prisiminimų apie organizacijos praeitį, ŽŪR nariai su savo asociacijų vėliavomis ir atributika, lydimi Kauno pučiamųjų instrumentų orkestro „Ąžuolynas”, nuo Parodos kalno Kaune pasuko žemyn – link istorinio Žemės ūkio rūmų pastato. O eidami organizacijos nariai pasidžiaugė ir dėkojo iki šiol buvusiems LR ŽŪR vadovams, kad jie nepasidavė pasiūlymams istorinį pastatą parduoti. Pasak  dabartinio LR ŽŪR direktoriaus Sigito Dimaičio, prieš keliolika metų pastatas buvo apverktinos būklės, tačiau dabar jis kiekvienais metais remontuojamas ir gražinamas.

Praeitis, dabartis ir ateitis

Konferencija „Lietuvos žemės ūkio rūmai – žemdirbių ir kaimo gyventojų iniciatyvų ir gerųjų kaimo plėtros programos pavyzdžių sklaidos organizatoriai“ pradėta neįprastai ir iškilmingai – į sceną pakviečiant visus LR ŽŪR 41-os organizacijos lyderius: Lietuvos ūkininkių draugijos pirmininkę Virginiją Žliobienę, Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos vadovą prof. dr. Audrių Kučinską, Alytaus rajono žemdirbių asociacijos pirmininką Vaidą Stanaitį, Biržų rajono žemdirbių asociacijos vadovę Vaidutę Stankevičienę, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias” ir Nepalankių ūkininkauti žemių naudotojų asociacijos pirmininką Joną Kuzminską, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos direktorę Dianą Dubatauskienę, Lietuvos miško savininkų asociacijos pirmininką dr. Algį Gaižutį, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininką Vidą Juodsnukį, Jonavos rajono žemdirbių asociacijos pirmininką Alfonsą Bagdoną,  Skuodo rajono žemdirbių asociacijos pirmininką Roką Rozgą, Lietuvos avių augintojų asociacijos pirmininkę Gintarę Kisielienę, Lietuvos daržovių augintojų asociacijos pirmininkę dr. Daivą Šateikienę, Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijos vadovą Genrik Kolendo, Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos pirmininkę Viktoriją Švedienę, Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos pirmininkę Renatą Vilimienę, Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų draugijos pirmininką prof. Artūrą Stimbirį, Lietuvos Vietos veiklos grupių tinklo pirmininkę Kristiną Švedaitę, Šakių rajono žemdirbių asociacijos pirmininką Rimantą Valiuką, Ukmergės rajono žemdirbių asociacijos pirmininką Algirdą Valaišą, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos prezidentą Vytautą Barkauską, Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos pirmininką dr. Česlovą Tallat-Kelpšą, Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ pirmininkę Vitaliją Kuliešienę, Vynuogininkų asociacijos pirmininką Steponą Puipą, Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos vadovą Egidijų Mackevičių, Molėtų rajono žemdirbių asociacijos pirmininkę Laimę Teresę Ramonienę, Kauno bitininkų draugijos pirmininką Juozą Jankauską, Lietuvos ristūnų sporto asociacijos vadovą Arūną Cicėną, Lietuvos sėklininkystės asociacijos pirmininką dr. Vytautą Ruzgą, Ignalinos rajono žemdirbių asociacijos pirmininką Albertą Sekoną, Lietuvos šiltnamių asociacijos atstovą Donatą Montvilą, Pramoninių uogynų augintojų asociacijos pirmininką Adolfą Jasinevičių, Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininką Saulių Daniulį, Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacijos pirmininkę dr. Rūtą Šveistienę, Lietuvos tautinio paveldo gamintojų ir kūrėjų asociacijos atstovę Viliją Ratautienę, Asociacijos Lietuvos kredito unijos administracijos vadovę Indrę Bankuvienę, Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos vadovą Rimantą Čiūtą, Lietuvos dekoratyvinių ir veislinių paukščių augintojų draugijos pirmininką Liną Petrašką, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorių Algį Baravyką, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininką Vytautą Buivydą bei Baltijos labdaros fondo pirmininką dr. Arūną Svitojų.  Jiems įteikti jubiliejiniai ženklai, padėkos bei kiti apdovanojimai.

LR ŽŪR pirmininkas A.Svitojus savo pranešime akcentavo, kad kalbėdami, svarstydami apie dabartines žemės ūkio aktualijas bei planuodami ateitį, būtina pasinaudoti šios istorinės organizacijos praeitimi ir jos steigėjų bei buvusių vadovų ir narių patirtimi. Ji jau užfiksuota knygose, įvairių asmenų užrašytuose prisiminimuose.

Tik savo praeitį turinti tauta gali sėkmingai kurti ir savo ateitį“, – akcentavo A.Svitojus.

Prie ŽŪR jubiliejinės konferencijos atidarymo prisidėjo ir ŽŪR jubiliejinį šūkį  „Kartos keičiasi – vertybės išlieka!“ ir jo viršelį papuošusio Ado šeimyna – mama Vaida, tėtis Gediminas ir sesė Vėją JATEIKIAI.  Pagarba šiai šeimai, kuri sugrįžusi iš emigracijos šiandien ūkininkauja Molėtų rajone, Alantos seniūnijoje, Janonių kaime ir laiko 90 galvijų iš kurių  52 – melžiamos karvės. Ūkininkai yra kooperatinės bendrovės „Žalioji lanka“ nariai, Alantos kaimo bendruomenės valdybos ir Molėtų rajono ūkininkų sąjungos nariai.

Galime tik pasidžiaugti matydami, kaip ūkininkų sūnus Adas, tvirtai ir ryžtingai laiko Lietuvos trispalvę. Tai tarsi sąsaja tarp praeities ir dabarties, tai tarsi liudijimas, kad kaimas bus gyvybingas, kol jame bus tokių entuziastingų, darbščių ir gimtajam sodžiui neabejingų žmonių.

Pirmininkas trumpai paminėjo pagrindinius LR ŽŪR įkūrimo bei atkūrimo ir veiklos akcentus, tylos minute pagerbė organizacijos steigėją Joną Praną Aleksą bei atkūrėją Antaną Stancevičių, kitus žymius atstovus ir buvusius ŽŪR darbuotojus.

„Šiandien Žemės ūkio rūmų organizacijos aktyviai bendradarbiauja su valdžios institucijomis, teikia siūlymus teisiniams dokumentams, diskutuoja ir svarbu, kad į  ŽŪR priimtų rezoliucijų siūlymus valdžios institucijos įsiklauso ir atsižvelgia. Vadovaujamės abipusės pagarbos principais: gerbiame ir valstybės tarnyboje, ir savivaldoje dirbančius žmones. Valdžios ir savivaldos institucijų bendras darbas ir susiklausymas – gyvybingo kaimo garantas“, kalbėjo A. Svitojus.

A.Svitojus apžvelgė ir LR ŽŪR tarptautinę veiklą – ne tik dalyvavimą pagrindinėse ES organizacijose COPA/COGECA bei ELO, bet ir organizuotą bendradarbiavimą su vis dar vadinamomis naujosiomis ES narėmis, nors nuo jų įsijungimo į bendrąją ES rinką jau praėjo 17 metų.

Neliko nepaminėtos ir tarptautinės konferencijos, kurių metu drauge su užsienio šalių Žemės ūkio rūmais ir kitomis žemdirbių savivaldos organizacijomis aktyviai vyko diskusijos dėl BŽŪP, pasirašyti memorandumai, organizuotos protesto akcijos Briuselyje dėl sąlygų žemdirbiams visoje ES suvienodinimo ir kt.

„Lietuvos žemės ūkio rūmai aktyviai dirba ne tik su žemdirbių savivaldos organizacijomis, ar kitų šalių Žemės ūkio rūmais, bet ir aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje, kur sėkmingai partneriauja su mokslo, mokymo institucijomis bei verslo įmonėmis. Nuolatinis bendradarbiavimas prisideda ne tik prie inovacijų diegimo, bet ir prie specialistų – konsultantų kvalifikacijos tobulinimo, glaudesnių ir platesnių užsienio partnerių ryšių plėtros“, – pažymėjo A.Svitojus.

Konferencijos metu pagerbti LR ŽŪR atkūrimo 1991 m. gegužės 25 d. , konferencijos dalyviai – signatarai: Ernestas Alionis, Kazys Strolys, Henrikas Martuzevičius, Violeta Razmaitė, Algimantas Čiuderis, Edmundas Samauskas, Antanas Sviderskis, Algimantas Vaičiulis, Česlovas Jukna, Petras Lazauskas, Jonas Čiulevičius, Alvydas Baležentis, Edvardas Raugalas, Valentinas Aleksa bei Kęstutis Bružikas. Visi jie apdovanoti LR ŽŪR jubiliejiniais ženklais.

Garbingiausiu LR ŽŪR apdovanojimu – ordinu „Už nuopelnus žemdirbių savivaldai“ apdovanoti: Valentinas Aleksa, Algimantas Mikelėnas, Ernestas Alionis (pirmasis atkurtų LR ŽŪR direktorius), atkurtų LR ŽŪR pirmininko prof. A.Stancevičiaus pavaduotojas Vytautas Petras Knašys, Vitalija Kuliešienė, Donatas Montvila, Zofija Cironkienė, Algirdas Valaiša bei LR ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.

Aukščiausiasis LR ŽŪR apdovanojimas įteiktas ir garbingam svečiui – Latvijos Žemės ūkio organizacijų bendradarbiavimo tarybos valdybos pirmininkui Edgars Treibergs.

Svečiai iš užsienio

Lietuvius sveikino „braliukais“ pavadinęs Latvijos Žemės ūkio organizacijų bendradarbiavimo tarybos direktorius Guntis Vilnitis, kartu su kolegomis iš Latvijos ūkininkų federacijos, Latvijos jaunųjų ūkininkų klubo, Latvijos kiaulių augintojų asociacijos, Latvijos ūkininkų įmonių asociacijos bei Latvijos žemės ūkio rūmų.

Su sveikinimais ir gera nuotaika atvyko svečiai ir iš kaimyninės Lenkijos, su kurios žemdirbių organizacijomis LR ŽŪR palaiko itin gerus santykius ir labai dažnai derina savo veiksmus dalyvaujant COPA/COGECA posėdžiuose bei rengiant įvairias akcijas Briuselyje.  Šį kartą atvyko Lenkijos Respublikos Nacionalinės žemės ūkio rūmų tarybos pirmininko pavaduotojas Robert Novak ir Palenkės Žemės ūkio rūmų valdybos narys Vitold Grunvald su kolegėmis Joana Raš ir Violeta Maciukanis bei  Nacionalinis žemės ūkio paramos centro patarėjas Jan Wdoviak.

Nuoširdžius sveikinimo žodžius perdavė Europos žemės savininkų organizacijos (ELO) tarptautinių ryšių direktorė Emmanuella Mikoš.

Sveikino ministrai bei parlamentarai

Konferencijos dalyvius ir LR ŽŪR narius sveikino žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, beje, perdavęs ir bendrapavardės – socialinės apsaugos ir darbo ministrės Monikos Navickienės linkėjimus ir apdovanojimus.

Žemės ūkio ministerijos apdovanojimai įteikti: Modestui Rezgiui, LR ŽŪR Kooperacijos ir teisės skyriaus teisininkui, Juliui Grašiui – LR ŽŪR Tarybos nariui, Lietuvos sėklininkystės asociacijos direktoriui;  dr. Rūta Šveistienei – LR ŽŪR  Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komiteto narei, Lietuvos nykstančių ūkinių gyvūnų augintojų asociacijos pirmininkei; Viliui Jundului –  Žemės ūkio kooperatyvo „AGROLIT” vadovui;  dr. Laurai Masilionytei – LR ŽŪR konsultantei – praktikei.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apdovanojimai įteikti: Agnei Ribašauskienei – LR ŽŪR Kooperacijos ir teisės skyriaus teisininkei; Linai Kružinauskienei – LR ŽŪR Savivaldos organizatorei Vilkaviškio rajone, Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės pirmininkei; Nijolei Valuckienei – Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupės pirmininkei.

Prasmingais ir drąsinančiais žodžiais žemdirbius pasveikino LR Seimo pirmininkės pavaduotojas Jonas Jarutis bei LR Seimo Energetikos ir darnios plėtros komisijos pirmininkas Justinas Urbanavičius.

Jonas Jarutis apdovanojo LR ŽŪR pirmininką dr. Arūną Svitojų; Virginiją Žliobienę, LR ŽŪR Tarybos narę, Lietuvos ūkininkių draugijos pirmininkę, Vytautą Buivydą, LR ŽŪR vicepirmininką, Lietuvos jaunųjų ūkininkų ir jaunimo sąjungos pirmininką.

Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Viktoras Pranckietis kalbėjo apie LR ŽŪR ateitį ir apdovanojimus įteikė Viktorijai Švedienei – LR ŽŪR konsultantei – praktikei, Lietuvos galvijų veisėjų asociacijos prezidentei; Vygantui Šližiui – LR ŽŪR Ekologinės ir tausojančios aplinką gamybos komiteto nariui,  Lietuvos galvijų veisėjų ir gerintojų asociacijos Tarybos nariui, Aušrai Žliobaitei –LR ŽŪR Kooperacijo s ir teisės skyriaus vedėjai; Sauliui Daniuliui – LR ŽŪR Tarybos nariui, Ekologinės ir tausojančios aplinką gamybos komiteto pirmininkui,  Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos pirmininkui, Česlovui Tallat-Kelpšai, LR ŽŪR Tarybos nariui, Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos pirmininkui.

Gerų žodžių LR ŽŪR nariams surado Seimo narys Andrius Vyšniauskas bei europarlamentaras Juozas Oleka.

LR ŽŪR narius sveikino Lietuvos Respublikos  Premjerės patarėjas Dalius Krinickas ir apdovanojo dr. Edvardą Gedgaudą – LR ŽŪR Tarybos narį, Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komiteto pirmininką, Lietuvos pienininkystės nacionalinio komiteto pirmininką; Algį Baravyką – LR ŽŪR vicepirmininką, Lietuvos kiaulių augintojų asociacijos direktorių; Dr. Agnę Vaitkuvienę – Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentę.

LR Prezidento Gitano Nausėdos sveikinimą perdavė LR Prezidento kanceliarijos Aplinkos ir infrastruktūros grupės atstovė Rugilė Sapiegaitė.

LR ŽŪR sveikino Lietuvos Aplinkos ministerijos viceministras Danas Augutis, įteikęs apdovanojimus Juozui Jankauskui –  LR ŽŪR Žemės ūkio technologijų skyriaus konsultantui – praktikui, Kauno bitininkų draugijos pirmininkui;  Dr. Editai Karbauskienei – LR ŽŪR Žemės ūkio technologijų skyriaus konsultantei – praktikei; Janei Mandeikienei  – LR ŽŪR konsultantei, Savivaldos organizatorei Trakų ir Šalčininkų rajonuose.

Po sveikinimo žodžių LR ŽŪR jubiliejų proga, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Kauno departamento patarėjas Petras Tarvydas apdovanojo prof. dr. Artūrą Stimbirį – LR ŽŪR  Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komiteto narį, Lietuvos kailinių žvėrelių ir triušių augintojų asociacijos pirmininką; prof. dr. Audrių Kučinską – LR ŽŪR  Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komiteto narį, Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacijos pirmininką; Algimantą Lūžą – LR ŽŪR  Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komiteto narį; Gintarę Kisielienę – LR ŽŪR  Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komiteto narę, Lietuvos avių augintojų asociacijos vadovę.

Pasveikinęs LR ŽŪR narius, Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas apdovanojo Mindaugą Kinderį –  LR ŽŪR Tarybos narį, Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktorių; Renatą Vilimienę – Lietuvos vidutinių pieno ūkių asociacijos pirmininkę; Genrik Kolendo –  Šalčininkų rajono žemdirbių asociacijos pirmininką, Alfonsą Bagdoną – LR ŽŪR Tarybos narį, Jonavos rajono žemdirbių asociacijos pirmininką; Vaidą Stanaitį – Alytaus rajono žemdirbių asociacijos pirmininką, UAB „Luksnėnų sodai” vadovą; Rasą Buzienę – LR ŽŪR vyr. finansininkę; Kęstutį Laduką – Joniškio rajono Kirnaičių kaimo bendruomenės pirmininką.

Nuoširdžius sveikinimo žodžius ir palinkėjimus išsakė Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinis direktorius Ričardas Sartatavičius, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Rimas Varkulevičius, Kauno krašto pramonininkų ir darbdavių asociacijos prezidiumo narys Jonas Guzavičius.

LR ŽŪR sveikino ir Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos kanclerė prof. dr. Astrida Miceikienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto direktorė prof. dr. Violeta Juškienė, Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentė Ausma Miškinienė, Savivaldybių žemės ūkio skyrių darbuotojų asociacijos pirmininkas Eugenijus Alesius ir kt.

LR ŽŪR pirmininkas dr. A.Svitojus įteikė padėkas ir jubiliejinius ženklus: Prof. dr. Vladai Vitunskienei – VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto profesorei, už svarų mokslinį indėlį į darnus bioekonomikos vystymą, nuoširdų darbą žemės ūkio ir kaimo plėtros politikoje bei atsakingą jaunų specialistų ugdymą; Vytautui Ruzgui – Lietuvos sėklininkystės asociacijos Tarybos pirmininkui, už švietėjišką veiklą, bendradarbiavimą su ūkininkais ir žemdirbių savivaldos organizacijomis, Birutei Mačienei, ELTA korespondentei, LŽS Kauno apskrities skyriaus valdybos narei, už gerųjų kaimo gyventojų ir žemdirbių pavyzdžių viešinimą, probleminių straipsnių rengimą ir visuomenės švietimą; Gintautui Misiukevičiui – „Valstiečių laikraščio“ vyriausiajam redaktoriui, už objektyvią žurnalistiką, kaimo žmonių ir žemdirbių informavimą, švietimą ir gerųjų pavyzdžių sklaidą; Egidijui Mackevičiui – Lietuvos mėsos perdirbėjų asociacijos direktoriui, už inovatyvių projektų įgyvendinimą ir informacijos sklaidą; Steponui Puipai – LR ŽŪR Ekologinės ir tausojančios aplinką gamybos komiteto nariui, Vynuogininkų asociacijos pirmininkui, už inovacijų diegimą ir informacijos sklaidą ūkininkų tarpe; Arūnui Milašiui – DELFI Agro redaktoriui, už žemės ūkio sektoriaus ir kaimo gyventojų aktualijų viešinimą,  probleminių ir švietėjiškų diskusijų organizavimą bei visuomenės informavimą; Alvydui Pečiulaičiui – LR ŽŪR  Veislininkystės, gyvulininkystės ir veterinarijos komiteto nariui, už kokybiškas konsultacijas ūkininkams ir švietėjišką veiklą; Vidui Juodsnukiui – LR ŽŪR Kaimo plėtros komiteto pirmininkui, Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkui, už atstovavimą valdžios institucijose smulkių ir vidutinių ūkininkų interesams; Rimantui Čiūtui – Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių asociacijos vadovui, už pluoštinių kultūrų augintojų bendrai veiklai telkimą, švietėjišką veiklą ir informacijos sklaidą.

Jubiliejiniu ženklu apdovanotas generalinis renginio rėmėjas – RATO kredito unija ir jos vadovas Vladislav JANČIS bei rėmėjas – draudimo brokerių bendrovė LEGATOR.

Konferencijos pirmosios dalies  baigiamąjį akcentą – jubiliejinį tortą, LR ŽŪR pirmininkas dr. Arūnas Svitojus prapjovė drauge su ūkininkų Jateikių atžalomis – Vėja ir Adu.

Dauguma šventinės konferencijos dalyvių buvo įsitikinę, jog dalyvaus ir 100 – ajame LR ŽŪR gimtadienyje, o didžiausi optimistai vylėsi sulauksiantys ir 50 – ojo LR ŽŪR atkūrimo gimtadienio. Iki pasimatymo!