Kai kairė nežino, ką daro dešinė

Gegužės 29 d. Ignalinos rajono žemdirbių asociacijos pirmininko ir ŽŪR savivaldos organizatoriaus Ignalinos rajone Alberto Sekono iniciatyva Švenčionių r. Adutiškyje įvyko Ignalinos, Švenčionių, Zarasų rajonuose ūkininkaujančių ūkininkų susitikimas su ŽŪM, NMA, VšĮ „Ekoagros“ darbuotojais. Pagaliau pavyko padėti tašką dėl klaidinančių reikalavimų įsėliui sėti tik dobilus.

Trijų rajonų žemdirbiai norėjo išsklaidyti abejones dėl juos pasiekusios prieštaringos informacijos apie ekologiškai ūkininkaujantiems taikomą reikalavimą.

„Žemesniosios grandies valdininkai žemdirbiams aiškino, kad įsėliui būtina sėti dobilus. Mane ir kai kuriuos kitus žemdirbius pasiekė informacija, kad galime pasirinkti – turime teisę atsisakyti numatytos paramos už daugiamečių žolių įsėlį (59 EUR/ha) ir dobilus pakeisti kitomis kultūromis, pavyzdžiui, žirniais ar pupomis. Tokiu atveju ūkininkui nebūtų skiriama bauda“, – sakė A.Sekonas.

Pasak A.Sekono, šią informaciją dar balandžio pabaigoje patvirtino susitikime su rajono žemdirbiais dalyvavę ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis ir ŽŪM tarnautojai.

Įdomu, kad tai buvo naujiena ir vietoje dirbusiems valstybės tarnautojams. Jie buvo labai nepatenkinti su susitikime dalyvavusių ŽŪM tarnautojų patarimu labiau domėtis naujovėmis.

„Ši informacija labai greitai pasiekė ir susitikime nedalyvavusius šio regiono ūkininkus. Jau kitą dieną daug ūkininkų man skambino telefonu, norėjo pasitikslinti“, – sakė A.Sekonas.

Tačiau po savaitės ūkininkai ir vėl skambino telefonu ŽŪR savivaldos organizatoriui.

„Ūkininkai man tikino, kad kontroliuojančių tarnybų specialistai ir toliau vadovaujasi pasenusiais reikalavimais – jie ūkininkams kartojo apie būtinybę įsėliui sėti tik dobilus“, – pasakojo A.Sekonas.

Tenka tik apgailestauti, kad valdininkai, tikėtina, skraidė aukštai virš žemės. Jeigu jie būtų nusileidę žemiau, tai, pavyzdžiui, Švenčionėlių seniūnijoje ūkininkaujantis jaunasis ūkininkas Osvaldas Jurša jiems būtų parodęs, kaip atrodo saulės iškepintas jo 20 ha dobilų laukas.

„Sulaukiau priekaištų ir iš Švenčionių r. savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjos Rasos Čibirienės. Ji nedalyvavo minėtame susitikime, tačiau dalyvavo jos pavaldiniai, o jie kažkodėl nepasidalino ūkininkams labai svarbia informacija“, – sakė A.Sekonas.

Maža to, pasak A.Sekono, klaidinančią informaciją ir toliau teikė ir NMA atstovai.

„Dar kartą telefonu susisiekiau su ŽŪM tarnautojais. Paprašiau, kad ŽŪM Žemės ūkio gamybos ir maisto departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Jasius dar kartą pas mus atsiųstų ŽŪM tarnautojus, kurie dėl šio reikalo padėtų galutinį tašką“, – sakė A.Sekonas.

Taigi praėjusią savaitę į Adutiškį susirinko apie 60 ūkininkų. Po tris valandas užtrukusio susitikimo į visus klausimus buvo atsakyta. Kita vertus, ar ne per didelė prabanga rengti tokius susitikimus darbymečio įkarštyje? Ar ne per brangiai kainuoja ir ministerijos tarnautojų kelionės, juo labiau, kad apie naujoves jie šio krašto žemdirbiams jau buvo pranešę prieš mėnesį. Kita vertus, visą informaciją turėjo mintinai žinoti net vidurnaktį pažadinti šiame regione dirbantys valstybės tarnautojai.

Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) direktorius Sigitas Dimaitis sakė, kad Švenčionių rajone paminėtas atvejis, deja, ne atsitiktinis.

„Blogai, kai nesusikalba įstatymus bei įsakymus leidžiančios institucijos su kontroliuojančiomis institucijomis ir jų nurodymų negirdi valstybės tarnautojai rajonuose. Dėl tokio nesusikalbėjimo labiausiai nukenčia ūkininkai“, – sakė S.Dimaitis.