Kai kuriuos darbus ūkininkai turi įvykdyti iki liepos 1 d.

Ūkininkai, vykdantys veiklas pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones ar tęsiantys įsipareigojimus pagal ankstesnio finansinio laikotarpio programą, turėtų nepamiršti, kad tam tikrus ūkio darbus jie turi užbaigti iki liepos 1 d.

Liepos 1 d. – svarbi data vykdantiems veiklas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų priemonę „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ bei Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“.

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programa

Pareiškėjai, prisiėmę tęstinius įsipareigojimus pagal priemonės „Agrarinė aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, ne vėliau kaip iki liepos 1 d. gali paversti ariamąją žemę į daugiametę pievą.

Taip pat tęsiantys įsipareigojimus pagal priemonės „Agrarinė aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ ūkininkai vėlyvajam žydėjimui stimuliuoti iki liepos 1 d. privalo nupjauti pusę ploto, o ne vėliau kaip iki rugsėjo 30 d. nupjauti visą plotą. Nupjautą žolę reikia išvežti iki rugsėjo 30 d.

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa

Ūkininkai, vykdydami veiklą „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, pirmaisiais įsipareigojimų metais iki liepos 1 d. turi ariamojoje žemėje pasėti daugiametes žoles.

Taip pat vykdantys veiklą „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ pareiškėjai pirmaisiais įsipareigojimų metais iki liepos 1 d. ariamąją žemę, esančią šalia paviršinio vandens telkinio apsaugos juostos, privalo apsėti daugiametėmis žolėmis. Praplėstos apsaugos juostos plotis gali būti nuo 5 iki 10 m.

Pirmaisiais įsipareigojimų metais iki liepos 1 d. ariamojoje žemėje įsėti daugiametes žoles privalo ir vykdantys veiklą „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ pareiškėjai.

Naudinga informacija:

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija