Kaimo plėtros komiteto posėdis

Liepos 9 d. Žemės ūkio rūmuose vyko Kaimo plėtros komiteto posėdis. Posėdyje dalyvavo ŽŪR pirmininkas Arūnas Svitojus, vicepirmininkas Vytautas Buivydas. Posėdžio dalyvius pasveikino Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys.

„Esu už dialogą, konstruktyvias diskusijas ir rezultatą. ŽŪR Kaimo plėtros komitetui linkiu konstruktyvumo, naujų idėjų ir konkrečių siūlymų kaip Kaimo plėtros programos pagalba būtų galima prisidėti prie kaimo gyventojų verslumo skatinimo, jaunimo įtraukties, kooperacijos plėtros ir bendradarbiavimo”, – kalbėjo ministras G. Surplys.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus pažymėjo, kad Kaimo plėtros komitetas ir jame priimami sprendimai, kurie vėliau bus pristatomi ŽŪR Tarybai, yra labai svarbūs, nes laukia nelengvas naujasis BŽŪP laikotarpis, į kurį turime žengti drauge su kitomis ES šalimis ir siekti palankiausių derybinių pozicijų vienijantis.

ŽŪR Kaimo plėtros komiteto pirmininkas Vidas Juodsnukis akcentavo, kad iš esmės reikia peržiūrėti  Lietuvos kaimo plėtros strategiją. „Kokie turėtų būti prioritetai, vizija? Gal reikėtų imti pavyzdį iš Lenkijos, kurios net konstitucijoje įrašytas prioritetas smulkiems ir vidutiniams ūkiams. Taigi reikia kalbėtis, tartis, diskutuoti, bendradarbiauti su mokslininkais, tyrėjais, ir aišku, su kaimo žmonėmis,”- kalbėjo V. Juodsnukis.

Posėdyje dalyvavusi Žemės ūkio ministro vyriausioji patarėja Jurgita Stakėnienė informavo, kad artimiausiu metu – rudenį bus organizuojamos diskusijos dėl Kaimo plėtros programos ir Tiesioginių išmokų. Ateityje bus bendras strateginis planas, apimantis Kaimo plėtrą ir Tiesiogines išmokas.

„Nors EK žada daugiau laisvių šalims, tačiau nesu šiuo klausimu optimistė, nes turima patirtis rodo ką kita. Visiems Kaimo plėtros komiteto nariams siūlyčiau išdiskutuoti, aptarti ir, kad diskusijos būtų produktyvios, turėti konkrečius siūlymus: kaip apibrėšime smulkų, vidutinį ūkį? Koks tai ūkis? Kokiems ūkiams skirsime paramą ir kokiais kriterijais vadovausimės? Koks bus paramos intensyvumas ir kt.”, – kalbėjo J. Stakėnienė.

Aleksandro Stulginskio universiteto Kaimo regioninės plėtros centro vadovas Rimantas Čiūtas padarė pranešimą apie šiandienos kaimo situaciją ir ateities tendencijas.

„Planuojant veiksmingą ir efektyvią kaimo plėtrą būtina numatyti konkrečius instrumentus ir tiesiog „vesti už rankos” kaimo žmones, pasiūlant jiems konkrečią pagalbą, informaciją, parengtus konkrečius veiklos/verslo modelius. ŽŪR galėtų būti tas pagalbininkas ir vedlys”, – kalbėjo R. Čiūtas.

Kaimo plėtros komitetas glaustai apžvelgė ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) darbą bei nutarė artimiausiu metu organizuoti posėdį, kurio metu drauge su NMA atstovais aptartų realias situacijas, dėl kurių NMA taiko ūkininkams sankcijas.

Kaimo plėtros komitetas patvirtino darbo grupę dėl trukdžių įsisavinant paramos lėšas, tokių kaip pvz. trumpoji maisto grandinė, bendradarbiavimas ir kt. Darbo grupėje: Zofija Cironkienė, Vitalija Kuliešienė, Mindaugas Kinderis, Lina Meilutė – Datkūnienė, Rimantas Čiūtas.