Kaimo reikalų komitetas – už lengvatinį PVM kooperatyvams

Spalio 12 d. Seimo Kaimo reikalų komitetas pritarė Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui XIIP-4325, kuriame numatyta, kas lengvatinis 5 procentų PVM tarifas būtų taikomas pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) paslaugoms žemės ūkiui, teikiamoms savo nariams, ne PVM mokėtojams.

Nepaisant to, kad Vyriausybė pateikė šiuo klausimu neigiamą išvadą, komitetas bendru sutarimu nutarė pritarti pateiktai iniciatyvai, nes toks įstatymas skatintų ūkininkų jungimąsi į kooperatyvus, bendrą veiklą ir stiprintų jų derybinę galią. Atkreiptinas dėmesys, kad tokia PVM tvarka galiojo ir iki 2009 metų.

Komiteto pirmininkas Petras Čimbaras pažymėjo, kad šiandien daug kalbama apie kooperacijos skatinimą, tačiau kai prieinama iki realių darbų, atsiranda kažkokie trukdžiai. Jis išreiškė viltį, kad šiuo atveju taip neatsitiks ir įstatymo projektas bus priimtas dar šios kadencijos Seime.

Kaimo reikalų komiteto informacija