Kaimo reikalų komiteto posėdyje apsvarstytas naujas trąšų reglamentavimas

Kaimo reikalų komiteto nariai susipažino su reglamento projektu, kuriuo nustatomos CE ženklu pažymėtų tręšiamųjų produktų tiekimo rinkai taisyklės Nr. COM(2016) 157. Šiuo projektu siekiama sudaryti galimybę į rinką patekti naujiems inovatyviems tręšiamiesiems produktams, kurių sudėtyje paprastai yra maisto ar organinių medžiagų, gautų iš biologinių atliekų ar kitų pagal žiedinės ekonomikos modelį perdirbtų antrinių žaliavų, bei sugriežtinti leidžiamą kenksmingų medžiagų kiekį tręšimo produktuose.

Kaimo reikalų komitetas, pritardamas reglamento projekto siekiui sudaryti ūkininkams galimybę rinktis iš platesnio tręšiamųjų produktų asortimento ir labiau apsaugoti plačiąją visuomenę nuo dirvožemio, vandens ir maisto taršos pasiūlė į Ūkio ministerijos sudarytą darbo grupę, kurios tikslas analizuoti ir identifikuoti Lietuvos pozicijai aktualiausius naujo tręšiamųjų produktų reglamentavimo principus, įtraukti ir žemdirbių savivaldos organizacijų atstovą. Taip pat komiteto nariai, atkreipė dėmesį į tai, kad priėmus šį pasiūlymą, jau suderintos trąšos galės likti rinkoje, jei atitiks naujus saugos ir kokybės reikalavimus, ir paprašė Vyriausybės identifikuoti, kokios trąšos bus galimai išimtos iš rinkos arba negalės būti žymimos CE ženklu, priėmus šį reglamento pasiūlymą, kad būtų tinkamai įvertintas šio reglamento poveikis Lietuvos žemdirbiams.

Kaimo reikalų komiteto informacija