Kaip elgtis pastebėjus žūstančias bites?

Augalų apsaugos priemonių (AAP) naudojimo kontrolę vykdo Valstybinė augalininkystės tarnyba. Konstatuoti, kad bitės žuvo dėl nupurkštų pasėlių, kol kritusių bičių neapžiūrėjo veterinarijos gydytojas ir nepriėmė atitinkamo sprendimo, negalima. 

Augalininkystės tarnyba atlieka ūkininkaujančių asmenų AAP naudojimo patikrinimą tais atvejais, kai iš piliečių gauna informaciją apie galimus AAP naudojimo reikalavimų pažeidimus tokius kaip: žydinčių augalų purškimą draudžiamu laiku, neregistravus purškimų, galimai naudotus draudžiamus AAP ir pan. Svarbu, kad gautoje informacijoje būtų nurodoma kuo tikslesnė galimo pažeidimo vietovė ar net laukas, laikas. Jei turite galimybę, būtinai atsiųskite vaizdo medžiagą, kurioje užfiksuotas purškimo faktas.

Jei VMVT specialistai ištyrę kritusias bites nustatys, kad jos žuvo nuo cheminių medžiagų,  Augalininkystės tarnybos specialistai savo ruožtu, atlikdami augalų ir (ar) jų dalių, ir (ar) dirvožemio ėminių tyrimus, sieks nustatyti tas medžiagas panaudojusius asmenis.

Siekdami apsaugoti bites nuo galimai kenksmingo AAP poveikio, bitininkai turi deklaruoti turimas bičių šeimas Ūkinių gyvūnų registre, pažymėti registruoto bityno avilių laikymo vietas bei apie jų perkėlimą ar naujų pastatymą Ūkinių gyvūnų registre pažymėti prieš 3 kalendorines dienas. VĮ Žemės ūkio duomenų centras, gavęs informaciją apie planuojamą žydinčių augalų purškimą, SMS žinute ar el. paštu išsiunčia pranešimą tiems bičių laikytojams, kurių bitynai įrengti 2,5 km atstumu nuo purškiamo sklypo. Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, apie purškimus informuoti bičių laikytojai turi naudoti nuo kenksmingo AAP poveikio bites apsaugančias priemones. Neįregistravusius bitynų ūkio subjektus VMVT ragina tai padaryti, nes tik taip bičių šeimas galima apsaugoti nuo kenksmingo AAP poveikio, juolab kad už bityno įregistravimą mokėti nereikia.

Savo ruožtu AAP naudotojai privalo užtikrinti, kad žydintys pasėliai būtų purškiami tik nuo 21 val. iki 4 val. Dienos metu AAP galima apdoroti tik bičių nelankomus augalus – bulves, javus, miglines žoles, jeigu minėtuose pasėliuose nėra žydinčių piktžolių. Leidžiamų apdoroti augalų sąrašas skelbiamas Augalininkystės tarnybos svetainėje adresu http://www.vatzum.lt/lt/veiklos-sritys/agrochemija/#aka.

Kadangi AAP gali būti taikomi skirtingi reikalavimai, ypač svarbu atkreipti dėmesį į naudojamo AAP etiketėje nurodytą informaciją:

  • draudimą purkšti žydinčius augalus (šiuo atveju bičių lankomų žydinčių augalų negalima purkšti net ir naktį);
  • draudimą AAP naudoti aktyvaus bičių maitinimosi metu (negalima dienos metu purkšti bičių lankomų žydinčių augalų ar laukų, kuriuose intensyviai žydi piktžolės) ir kt.

Valstybinės augalininkystės tarnybos informacija