Kaip paskatinti kooperaciją?

Lapkričio 19 d. Žemės ūkio ministerijoje, Žemės ūkio rūmų organizacijų – Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ pirmininkas Jonas Kuzminskas, ir šios asociacijos narys – Kooperatyvo „Eko tikslas” direktorius Mindaugas Petkevičius, Lietuvos verslinių sodų asociacijos „Vaisiai ir uogos“ vadovė Vitalija Kuliešienė, Žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja Aušra Žliobaitė dalyvavo Žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintos darbo grupės kooperacijai skatinti posėdyje.

Žemės ūkio ministro Audriaus Palionio 2019 m. lapkričio 8 d. sudarytos ir įsakymu patvirtintos darbo grupės šalies kooperacijos būklei įvertinti ir pasiūlymams dėl kooperacijos plėtros pateikti tikslas – iki 2020 m. kovo 30 d. parengti pasiūlymus dėl teisės aktų, kurie reglamentuotų ir paskatintų kooperaciją.

Darbo grupėje, kuriai vadovauja Žemės ūkio ministras A.Palionis, ne vienas Žemės ūkio rūmų organizacijos narys, mokslo ir mokymo institucijų, programos „Kurk Lietuvai“ ekspertai, žemės ūkio ministerijos atstovai.

„Kaip ir prieš 29 metus, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, taip ir šiandien – kooperacija, bendradarbiavimas, tarpusavio supratimas ir pagalba vieni kitiems – būtini siekiant rezultato. Kiekvienas norintis įsilieti į kooperacijos judėjimą turi pradėti nuo savęs ir vietoje žodžio „aš“ pradėti vartoti žodį „mes“. Tik bendrystėje ir susiklausyme galimi proveržiai kooperacijoje“. Deja, Lietuvoje kooperatyvų skaičius nedidėja taip, kaip norėtųsi. Ir ne tik kooperatyvų skaičiuje esmė. Reikėtų nepamiršti, kad siekiamybė – kooperatyvų narių skaičiaus augimas ir žmonių noras įsitraukti į kooperatinį judėjimą. Nuo 1999 m. daugiausiai kooperatyvų kūrėsi agroserviso srityje, o nuo 2006 m. – daugiau kooperatyvų pradėjo užsiimti žemės ūkio produkcijos gamyba. Reikėtų pažymėti, kad kooperuodamiesi ūkininkai turi tam tikrų lūkesčių: stipresnės konkurencijos galios, veiklos skaidrumo, konsultacinės paramos, didesnių kainų už parduodamą produkciją, interesų atstovavimo šalies ir tarptautiniu mastu. Šiandien ypač pasigendame kooperacijos dalyvių pasitikėjimo lyderiu. Kitaip sakant kooperacijoje, kai ir kitur pasigendama sąžiningų lyderių ir iniciatyvių komandos narių, kurie gebėtų įtraukti kooperatyvų narius į sprendimų priėmimą, suburti bendriems tikslams ir uždaviniams. Vienas pagrindinių kooperatyvo tikslų – ekonominė nauda, tačiau kartu sprendžiamos ir socialinės problemos. Būtina stiprinti rinkodarą. Būtina sąlyga išgyventi kooperacijai – formuoti savo nuosavą kapitalą, – sako LŽŪKA „Kooperacijos kelias“ ir LR ŽŪR Kooperacijos veiklos komiteto pirmininkas Jonas Kuzminskas.

Priminsime, kad lapkričio 21 d. (ketvirtadienį) 11 val.  LR žemės ūkio rūmuose kviečiamas LR ŽŪR Kooperacijos veiklos komiteto posėdis. Posėdyje bus diskutuojama dėl Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 nuostatų tobulinimo. Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatyme Nr. I-164 įtvirtinta, kad Lietuvos valstybė palaiko kooperatinį judėjimą, pripažįsta kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) svarbiausiu tikslu paslaugų teikimą savo nariams, skatina kooperatinių bendrovių veiklą, įteisina jų nepriklausomumą. Posėdžio metu planuojama aptarti Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 nuostatų tobulinimo galimybes ir sprendimus, kurie padėtų užtikrinti sąžiningą konkurenciją bei stiprintų pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) vaidmenį maisto tiekimo grandinėje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.