Keičiamos Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklės

Aplinkos ministerija parengė ir pateikė viešai derinti Teisės aktų projektų sistemoje Miškų priešgaisrinės apsaugos taisykles nauja redakcija projektą [nuoroda čia…>>>]. 1995 m. priimtos taisyklės iki šiol buvo nežymiai tikslintos tik 2015 m. Dabartinių pakeitimų tikslas – nustatyti institucijų funkcijas, pareigas, bendradarbiavimo tvarką, įgyvendinant bendrą valstybinę miškų priešgaisrinės apsaugos sistemą, prevencinių miškų priešgaisrinės apsaugos priemonių planavimą ir taikymą, miškų priešgaisrinės apsaugos kontrolę.

Keičiamų taisyklių projekte, kurį dar turės patvirtinti Vyriausybė, siūlomi tokie esminiai teisinio reguliavimo pakeitimai:

◼ papildyti miškų gaisringumo klasėmis, pagal kurias būtų organizuojama miškų gaisrų stebėjimo veikla, profilaktinių priešgaisrinės saugos priemonių taikymas;

◼ papildyti naujais draudimais gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (sandėliuoti degias medžiagas arba lengvai užsidegančias kitas medžiagas, deginti nenupjautus, nesugrėbtus ar kitaip nesurinktus augalus ar jų dalis);

◼ papildyti nauju draudimu sandėliuoti miško kirtimo liekanas prie jaunesnių kaip 30 metų spygliuočių medynų arčiau kaip 50 metrų atstumu bei prie įrengtų poilsiaviečių, stovyklaviečių, atokvėpio vietų arčiau kaip 200 metrų atstumu;

◼ nustatyti naujus reikalavimus miško valdytojams ir naudotojams, atsisakyti perteklinių ir besidubliuojančių reikalavimų ir funkcijų:

➖ nustatyti, kad VĮ Valstybinių miškų urėdija privalo, įsivyravus IV-V miškų gaisringumo klasei, esant poreikiui organizuoti reidus, skirtus gaisrų prevencijai, kasmet pateikti Aplinkos ministerijai informaciją apie praeitų metų miško gaisrus ir apie įgyvendintas profilaktines saugos priemones einamaisiais metais;

➖ nustatyti, kad VĮ Valstybinių miškų urėdija, valstybinių gamtinių ir biosferos rezervatų direkcijos turi rinkti statistikos duomenis apie miško gaisrus;

➖ nustatyti miškų priešgaisrinės apsaugos reikalavimus karinės teritorijos naudotojui vykdant mokymus, pratybas ir numatomą karinę veiklą miške;

➖ numatyti nuostatas, reguliuojančias institucijų veiksmus ir bendradarbiavimą miškų gaisrų gesinimo organizavime ir miškų gaisrų gesinime bei vykdant miškų gaisrų prevencinę veiklą.

Su Aplinkos ministerijos parengto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 7 d. nutarimo Nr. 500 ,,Dėl Miškų priešgaisrinės apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ projektu susipažinti galima [nuoroda čia…>>>]

 

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos informacija

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.