Kokio tikimės būsimojo žemės ūkio ministro?

Praėjusią Seimo kadenciją Žemės ūkio ministerijai vadovavo trys labai skirtingi ministrai. Kaip ir kiekvienas iš mūsų, taip ir jie turėjo tiek teigiamų, tiek neigiamų savybių. Tačiau tai – ne paguoda ir ne pasiteisinimas. Iš specifinės ūkio šakos, koks yra žemės ūkis, ministro, turime teisę tikėtis daug daugiau, nei iš bet kurios kitos srities ministro, nes žemės ūkis – tai tarsi valstybė valstybėje. Šioje specifinėje ūkio srityje kiekviena padaryta klaida labai brangiai kainuoja.

LR Žemės ūkio rūmų (LR ŽŪR) nariai išsakys savo viltis ir palinkėjimus. Pradedame nuo LR ŽŪR vadovų.

Ministro sėkmė – sugebėjimas išgirsti socialinius partnerius

Arūnas SVITOJUS (LR ŽŪR pirmininkas): „Neminėsiu pavardžių, tačiau kandidatų į žemės ūkio ministrus yra tarp žemės ūkyje žinomų žmonių. Mano žiniomis, yra pasirinkti keli kandidatai. Manau, kad bus įvertinti ir LR ŽŪR argumentai, pageidavimai, pasiūlymai. Būtina savybė – ministras turi suprasti šiuo metu žemės ūkyje kylančias problemas, priežastis, turėti pasiūlymų, kaip jas reikėtų sėkmingai spręsti. Kitas reikalavimas – sugebėti dirbti tarptautinėje srityje, nes reikės ginti šalies interesus Briuselyje. Blogai, kai šie darbai paliekami pavaldiniams. Žinoma, vienas lauke – ne karys. Labai svarbu, kad ministras sugebėtų suburti kompetentingą komandą. Mums, LR ŽŪR, žemdirbių skėtinei organizacijai, svarbu, kad ministras suprastų ir socialinių partnerių kalbą, kad sugebėtų klausytis, mokėtų bendrauti ir bendradarbiauti. Ministras turi suprasti, kad socialiniai partneriai – ne jo pavaldiniai. Kita vertus, nuo sugebėjimo bendrauti su socialiniais partneriais labiausiai ir priklauso sėkmingas ministro darbas. Norėtume, kad žemės ūkio ministerijoje įsivyrautų darbų tęstinumas, ko labai pasigedome iš paskutinių ministrų. Paskiriamas naujas ministras ir jis tarsi savo pareiga laiko griauti tai, kas buvo dirbama ir statyti iš naujo. Tikiuosi, kad tokios nevykusios patirties bus atsisakyta. Žinoma, dabartinė žemės ūkio politika keičiasi, pavyzdžiui, klimato kaitos, žalinimo, gamtos apsaugos, orientavimosi į sveiką maistą ir kiti nauji iššūkiai, todėl šia prasme turime sugebėti keistis.

Kitas svarbus niuansas – pastaraisiais metais pasigedome ministrų sugebėjimo socialiniams partneriams laiku pateikti informaciją. Neretai būdavo priimami sprendimai ir tik po to pasiteiraujama, kokia mūsų nuomonė. Ir labai dažnai būdavo priimami nevykę sprendimai. Taigi tikiuosi ir linkiu būsimajam ministrui dažniau remtis žemdirbių savivaldos argumentuota nuomone ir konstruktyviais patarimais. Mes blogai nepatarsime“.

 

Dirbsime su visais, bet tikimės kompetencijos

Algis BARAVYKAS (LR ŽŪR vicepirmininkas): „Dirbsime su tuo ministru, kuris bus paskirtas. Tačiau tikimės, kad tai bus kompetentingas ir plačių pažiūrų specialistas, sugebantis išklausyti visas suinteresuotas puses. Svarbu, kad tai būtų atsakingas žmogus, kitus vertinantis ne pagal priklausomybę partijoms. Norėčiau, kad tai būtų žmogus, nebijantis priimti ryžtingų sprendimų, kai juos reikia priimti. Žinoma, svarbu, kad ministras būtų linkęs bendradarbiauti, ne formaliai išklausyti socialinių partnerių nuomones. Kandidatų yra, tačiau kartais būna, kad pasirenkamas žmogus iš šalies. Tokiais atvejais šiek tiek užtrunkama, kol žmogus įsigilina, tačiau toks žmogus būna mažiau surištas su kokiomis nors ūkininkų grupėmis ar sluoksniais, todėl tokiam ministrui būna paprasčiau priimti sprendimus, kokių reikia valstybei, žemės ūkiui, bet netinka kai kuriems konkretiems ir įtakingiems asmenims. Deja, tokie niuansai ministrams labai trukdo sėkmingai dirbti. Ne paslaptis, jog buvo ministrų, kurie daugiau užsiimdavo savo politine reklama – važinėdavo po kaimus į susitikimus su būsimais savo rinkėjais, o susitikti ir išklausyti socialinių partnerių nuomonių neturėdavo laiko. LR ŽŪR ir yra svarbiausias būtent bendradarbiavimo klausimas. Mes visada turėsime ką pasakyti ministrui bei jo komandai, tegul tik įsiklauso. Ir mūsų nuomonė bei pasiūlymai buvo ir bus jau suderinti su daugeliu žemdirbių organizacijų“.

Norėtume šiuolaikiško, platesnių pažiūrų ministro

Vytautas BUIVYDAS (LR ŽŪR vicepirmininkas): „Tikiuosi, kad bus paskirtas ministras, už kurio nesivilks praeities šleifas, kad tai bus šiuolaikiškas, platesnių pažiūrų žmogus, sugebantis suprasti žemės ūkį kaip visumą. Apmaudu, kai, pavyzdžiui, jaunieji ūkininkai iš susitikimo su ministru grįžta, tarsi po susitikimo su praeities atgyvena. Mes, jaunieji ūkininkai, norėtume, kad ministras matytų ne tik tradicinio žemės ūkio problemas. Žemės ūkis yra specifinė sritis, todėl ministrui praverstų turėti ir šiek tiek patirties. Suprantu, kad ministerijoje viską lemia, bent jau turėtų lemti, ne vienas žmogus, bet ministro komanda, bet negerai, jeigu ministras bus tik gabus vadybininkas be žemės ūkio patirties. Kita vertus, blogai, jeigu ministras bus susijęs su siaura ūkininkavimo ar žemės ūkio šaka – jau patyrėme, kai vienas prioritetus skiria gyvulininkystei, o jį pakeitęs – augalininkystei, kai žada daugiau dėmesio skirti šeimos ūkiams, o vėliau paaiškėja, kad slapta daugiau rėmė stambiuosius ūkininkus. Labai tikiuosi stabilumo. Blogai, kai ministrai keičia vienas kitą ir ypač žemės ūkyje. Tikiuosi, kad ministras mokės išklausyti ir sugebės suprasti, kodėl kyla kokios nors problemos ir sugebės atsijoti pelus nuo grūdų, t.y., pajaus, kai net žemdirbių organizacijos kels tik siaurus interesus ginančius pasiūlymus. Amžius? Nesvarbu. Gyvenime esu sutikęs vyresnio amžiaus žmonių, kurių mąstymas yra daug šviežesnis nei gerokai už jį jaunesnių žmonių. Gal mano reikalavimai labai aušti? Bet aš žinau, kad yra tokių žmonių, matau ir tarp LR ŽŪR priklausančių asociacijų vadovų“.