Koncentruota informacija deklaruojantiems – specialus leidinys

Prasidėjus žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų plotų bei gyvulių deklaravimui, Žemės ūkio ministerija ir Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), siekdamos padėti ūkininkams, išleido specialų laikraštį.

Laikraštyje atkreipiamas dėmesys į tiesioginių išmokų ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano kaimo plėtros intervencinių priemonių naujausius taisyklių pakeitimus, nurodomi ūkio darbų,  teiktinų dokumentų terminai. Jame išsamiai pristatoma laukų stebėsenos sistema, įvardijami preliminarūs išmokų dydžiai ir kita 2023 metais aktuali informacija.

Šiame leidinyje pristatytos ir NMA naujovės, įskaitant automatinės laukų nuolatinio stebėjimo sistemos (ALNSIS) stebimų įsipareigojimų reikšmes, rezultatų pateikimo datas, deklaravimo metu rodomus visos Lietuvos palydovinius vaizdus bei preliminarių laukų žemėlapį. Visos šios naujovės padeda ūkininkams tiksliau nustatyti dirbamų laukų ribas ir jas įbraižyti.

Skaityti laikraštį galite čia.