KONFERENCIJA SKIRTA ŽŪR JUBILIEJUI PAMINĖTI

Birželio 15 d. Ignalinos rajone, Dietkauščiznos kaime įvyko konferencija “Žemdirbių savivaldos institucijai – Žemės ūkio rūmams –  90: praeitis ir ateities įžvalgos”.

Žemės ūkio rūmų istoriją, šiandienos veiklą, veikiančias organizacijas ir ateities įžvalgas Ignalinos ūkininkams ir konferencijos svečiams pristatė vicepirmininkas Sigitas Dimaitis.

Žemės ūkio rūmai per 25-erius atkūrimo metus tapo svarbiausia žemės ūkio sektoriui ir kaimui atstovaujanti skėtinė savivaldos organizacija. Žemės ūkio rūmai – socialinio dialogo tarp Lietuvos kaimo žmonių, žemdirbių ir valstybės organizatorius ir ŽŪR narių konsoliduotos nuomonės nešėjas. Šiandien Žemės ūkio rūmai jungia 48 organizacijas: profesines, teritorines, šakines žemdirbių, žemės ūkio produktų perdirbėjų, miškininkystės, kaimo plėtros ir kt. ne pelno siekiančias organizacijas. Esame ne tik Europos, bet ir viso pasaulio dalis. ES lygiu pripažįstamas nevyriausybinių ekonominio intereso organizacijų svarbus vaidmuo dalyvaujant Europos socialiniame dialoge. Svarbu, kad Žemės ūkio rūmų dalyvavimas Europos socialiniame dialoge turėtų aiškius tikslus, išdiskutuotus ŽŪR narių tarpe: ŽŪR Taryboje, ŽŪR Prezidiume, ŽŪR Tarptautiniame komitete.

„Žemės ūkio rūmai bus stiprūs ir įtakingi, jei bus aktyvios organizacijos ir drauge sieksime rezultato, konstruktyvaus darbo, gerbsime vieni kitų nuomonę ir vykdysime aukščiausio Žemės ūkio rūmų organo – suvažiavimo sprendimus bei Tarybos ir Prezidiumo priimtus nutarimus“ – kalbėjo Sigitas Dimaitis. Taip pat S.Dimaitis apdovanojo paėkos raštais aktyviausius rajono ūkininkus.

Konferenciją organizavo Žemės ūkio rūmų Savivaldos organizatorius Ignalinos rajone Albertas Sekonas.