Konferencija ūkininkaujantiems nederlingose žemėse

Kovo 16 d. naujai įsisteigusi Nepalankių ūkininkauti žemės naudotojų asociacija (NŪŽNA) Plungės technologijų ir verslo mokykloje organizuoja konferenciją „Šiandienos iššūkiai ūkininkaujantiems nederlingose žemėse“. Konferencijoje dalyvaus Žemės ūkio rūmų pirmininkas dr. Arūnas Svitojus.

„Žemaitijos regiono ūkininkai organizavo ne vieną susitikimą, kurio metu aptarinėjo naująjį nederlingų žemių žemėlapį ir diskutavo ieškodami problemos sprendimo galimybių. Stebina situacija, kai iki šiol buvusi nederlinga žemė naujajame žemėlapyje patapo derlinga. Paskutiniajame susirinkime – 2017 m. gruodžio 29 d. nutarėme inicijuoti Nepalankių ūkininkauti vietovių asociacijos steigimą, kadangi egzistuojanti Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija neatstovauja visų šalies žemdirbių interesams. Prie mūsų žada prisijungti Kazlų Rūdos sav., Ignalinos, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių, Rokiškio rajonų žemdirbiai. Todėl 2018 m. vasario mėnesį įkūrėme NŪŽNA, kurios tikslas – atstovauti visos šalies nepalankiose ūkininkauti žemėse ūkininkų interesams“ – kalba NŪŽNA valdybos pirmininkas Jonas Kuzminskas.

„Kad problema dėl nederlingų žemių žemėlapio yra – faktas. Jei nebus atsižvelgta į žemdirbių pagrįstus argumentus – kiekvienas iš žemėlapio išbrauktas ūkis praras ne tik dalį ES lėšų, bet ir atsidurs nelygiose konkurencinėse sąlygose su kitais žemdirbiais. Tokių ūkių veikla bus itin sunki. Todėl privalome vienyti jėgas ir atsižvelgti į kiekvieno žemdirbio, ūkininkaujančio mažiau palankiose ūkininkauti teritorijose argumentus. Pagal naują žemėlapį iš paramos schemos planuojama išbraukti 69 seniūnijas, kurių žemės ūkio paskirties žemės plotas sudaro per 500 tūkst. ha, taigi būtina atsižvelgti į čia gyvenančių žmonių pokyčius“ – kalba Žemės ūkio rūmų direktorius Sigitas Dimaitis.

Žemės ūkio rūmai dar 2016 m. rugpjūčio mėnesį kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją su prašymu pateikti Gamtinių trūkumų ir specifinių kliūčių turinčių žemės ūkio paskirties žemės plotų identifikavimo žemėlapį, kadangi pagal Europos Komisijos reikalavimus, šis žemėlapis turėjo būti paruoštas iki 2018 m. sausio 1 d., o apie jo rengimo planus žemdirbiai neturėjo jokios informacijos.

Tada Žemės ūkio ministerija, atsakydama į Rūmų prašymą informavo, kad yra atliekama gautų rezultatų analizė, o be to informavo, kad pirmiausia būtina patvirtinti vietovių atrankos rezultatus Jungtinių tyrimų centre ir pakeisti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programą,  patvirtinant išskirtų vietovių ribas ir kompensacinių išmokų dydžius.

Po to, kai 2017 m. spalio 26 d. Žemės ūkio rūmų Taryba nepritarė mažiau palankių ūkininkavimui vietovių žemėlapiui ir rezoliucija kreipėsi į Seimo Kaimo reikalų komitetą, kad pastarasis atliktų naujos mažiau palankių ūkininkavimui vietovių modelio taikymo metodikos kontrolę, žemdirbių tarpe iki šiol verda aktyvios diskusijos, renkami parašai, įsteigta nauja asociacija NŪŽNA, kadangi Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija, vadovaujama Danutės Karalevičienės neatstovavo ir negynė visų šalies žemdirbių, ūkininkaujančių nenašiose žemėse interesų.

Atskirų rajonų žemdirbiai iki šiol bruzda ne tik savo rajonuose, bet organizuoja susitikimus su kituose rajonuose nederlingose žemėse ūkininkaujančiais žemdirbiais.

Švenčionių rajono ūkininkė Aldutė Urbelienė, Žemės ūkio ministrui B.Markauskui, Seime vykstančios konferencijos dėl nederlingų žemių žemėlapio metu dar 2017-12-20 įteikė švenčioniškių pasirašytą peticiją, kurioje pažymima, kad rajono ūkininkai nepritaria naujojo nederlingų žemių žemėlapio pateikimui ES.

„Atsižvelgiant į rajono žemdirbių nepasitenkinimą dėl naujojo žemėlapio, buvome susitikę su Žemės ūkio ministru B.Markausku, kurį informavome, kad nesutinkame su naujuoju žemėlapiu. Ignalinos rajono žemdirbiai pastebėjo daug klaidų našumo vertinimo balų sistemoje, todėl inicijavo peticiją su prašymu nuo 2018 m. netvirtinti naujojo nederlingų žemių žemėlapio. Peticiją pasirašė 489 ūkininkai“ – sakė Ignalinos rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Albertas Sekonas.

Naujai įsikūrusios NŪŽNA organizuojamoje konferencijoje planuoja dalyvauti Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas A. Stančikas, Žemės ūkio ministras B. Markauskas.

ČIA GALITE SUSIPAŽINTI SU NŪŽNA PARENGTU RAŠTU

***************

Žemės ūkio ministerijos atstovai rekomenduoja pasitikrinti savo žemės valdas Žemės informacinėje sistemoje – www.zis.lt kurios valdytojas yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos