Naujienos

Konsultavimas

Lietuvos žemės ūkio rūmai (LR ŽŪR) turintys 26 metų (nuo 1994 m.) konsultavimo patirtį, įgyvendina projektą „ŪKININKŲ IR KITŲ ASMENŲ, UŽSIIMANČIŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA KONSULTAVIMAS”.

Lietuvai dalyvaujant ES bendrojoje žemės ūkio politikoje (toliau – BŽŪP) svarbu kokybiškai ir išsamiai konsultuoti ir orientuoti į rezultato rodiklius ūkininkus ir kitus užsiimančius žemės ūkio veikla asmenis, kad būtų pagerinti ekonominiai, aplinkosauginiai, susiję su klimato kaita ir Žaliuoju kursu rodikliai. Gegužės 20 d. Europos Komisijai priėmus naują išsamią biologinės įvairovės strategiją, kuria siekiama grąžinti gamtą į mūsų gyvenimą, ir strategiją „Nuo ūkio iki stalo“, kurios tikslas – sąžininga, patikima ir aplinkai palanki maisto sistema, ypač aktualu kurti konkurencingą ir tvarią žemės ūkio sektoriaus ateitį. Pasitelkiant pagalbon inovacijas ir skaitmeninimą galima užtikrinti rizikų valdymą, kokybiškai planuoti žemės ūkio verslą ir paskatinti kooperaciją Lietuvoje.

Konsultavimo projekto tikslai – organizuojant išsamius konsultacinius renginius: seminarus, lauko dienas, diskusijų grupes bei teikiant individualias konsultacijas, pasitelkiant į pagalbą mentorius, ūkininkams ir kitiems asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, siekiama:

 • pagerinti ūkių valdų ekonominę ir aplinkosaugos veiklą;
 • padidinti žemės ūkio veiklos gyvybingumą ir konkurencingumą;
 • padėti įgyvendinti priemones, susijusias su klimato kaita ir ES Žaliuoju kursu;
 • orientuoti į kooperacijos plėtrą;
 • paskatinti taikyti inovatyvias technologijas;
 • atskleisti skaitmeninio žemės ūkio galimybes, pažangą ir naudą ir skatinti taikyti ūkio valdyme.

Konsultavimo projekto uždaviniai:

 • Užtikrinti, kad aktuali bei išsami informacija ir patarimai, reikalingi tvariam ir efektyviam ūkių valdymui būtų prieinami visiems ūkinės veiklos dalyviams – pirmiausia smulkių ir vidutinių ūkių savininkams, jauniesiems ūkininkams, miško savininkams, kooperatyvų nariams ir ketinantiems prisijungti prie kooperacijos ar bendradarbiavimo veiklos.
 • Padidinti konkurencingumą ir išteklių naudojimo efektyvumą, gerinti aplinkosauginio veiksmingumo rodiklius, taip prisidedant prie kaimo ekonomikos tvarumo, diegiant inovacijas ir skaitmenizavimą.
 • Pagerinti vidutinių ir smulkių ūkių galimybes investuoti ir skatinti jų kooperaciją, orientuojant į kooperatyvų plėtrą ir bendradarbiavimą.
 • Skatinti gamtai draugišką ūkininkavimą ir gamtosauginių inovacijų diegimą.
 • Skatinti gyvulių augintojus diegti inovatyvius ūkininkavimo metodus, mažinančius poveikį aplinkai ir klimato kaitai.

Konsultantų sąrašas ir konsultavimo veiklos sritys:

Konsultantų sąrašas

Konsultanto vardas, pavardė Konsultavimo veiklos sritis
Dr. Rūta Česnulevičienė Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas.
Arūnas Kaučikas Europos Sąjungos Žaliojo kurso įgyvendinimo, Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, ekologinio ūkininkavimo ir klimato kaitos klausimų.
Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Irmina Kudarauskienė Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai;

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Juozas Jankauskas Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas.
Laima Buitkienė Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai.
Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Rasa Buzienė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai.
Simona Švoilaitė Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai.

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Vilma Živatkauskienė Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas.

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Dr. Edvardas Gedgaudas Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas.
 

Ramūnas Stonkus

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Europos Sąjungos Žaliojo kurso įgyvendinimo, Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, ekologinio ūkininkavimo ir klimato kaitos klausimų.
Aušra Žliobaitė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Živilė Vitkienė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Modestas Rezgys Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Jolanta Kubolienė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Aušra Žičkevičienė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Rita Latvytė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Edita Bartašiūtė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Gintarė Naskauskė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Rūta Kudevičiūtė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Agnė Ribašauskienė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Aldona Noreikienė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Europos Sąjungos Žaliojo kurso įgyvendinimo, Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, ekologinio ūkininkavimo ir klimato kaitos klausimų.

Dr. Edita Karbauskienė Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas.
Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Albertas Mackevičius Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas.

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Sigutis Jundulas Europos Sąjungos Žaliojo kurso įgyvendinimo, Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, ekologinio ūkininkavimo ir klimato kaitos klausimų. Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Rūta Čaplinskienė Europos Sąjungos Žaliojo kurso įgyvendinimo, Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, ekologinio ūkininkavimo ir klimato kaitos klausimų. Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Dr. Laura Masilionytė Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas.
Rita Ramanauskienė Europos Sąjungos Žaliojo kurso įgyvendinimo, Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, ekologinio ūkininkavimo ir klimato kaitos klausimų.                                                                    Žemės ūkio verslo planavimas ir veiklos teisiniai klausimai.
Skaidrutė Žuvelaitienė Europos Sąjungos Žaliojo kurso įgyvendinimo, Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, ekologinio ūkininkavimo ir klimato kaitos klausimų.
Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Janė Mandeikienė Gaminamos augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos konkurencingumo didinimas.
Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Birutė Dromantienė Žemės ūkio verslo planavimas ir veiklos teisiniai klausimai.

Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

Birutė Gustienė Europos Sąjungos Žaliojo kurso įgyvendinimo, Gerosios žemės ūkio praktikos kodekso, ekologinio ūkininkavimo ir klimato kaitos klausimų.
Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Stasė Ankštutienė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Albertas Sekonas Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Marė Teresė Gritėnienė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Rūta Misevičienė Žemės ūkio verslo planavimo ir veiklos teisiniai klausimai.
Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Marijonas Mitkus Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Danguolė Kuzmienė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Laimė Teresė Ramonienė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Gitana Šimkienė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Rūta Gasparovičiūtė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Lina Meilutė Datkūnienė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Rimantas Valiukas Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Edita Šerlinskienė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Karolina Valaišienė Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.
Paulius Astrauskas Kooperacijos žemės ūkyje plėtra.

 

Žemės ūkio rūmų specialistų – konsultantų sukaupta patirtis, nuolatinis bendravimas su ūkininkais ir kaimo vietovių gyventojais – pagrindas kokybiškai, kryptingai ir tikslingai konsultacinei veiklai. Suburtas stiprus kompetentingų konsultantų, iš kurių ne vienas yra ne tik konsultantas, bet ir praktikas, todėl įgyta patirtis ir pateikta informacija padės ūkininkams priimti teisingus sprendimus savo vykdomos veiklos plėtojime, inovacijų diegime  ir aktualių problemų sprendime.

Jei kyla klausimų, ar turite pasiūlymų, maloniai laukiame:

El. p. s.kisieliene@zur.lt

Tel. +37 40 03 59

Mob. + 370 686 616 49

Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja

Sonata Kisielienė

X