Kooperacija Lietuvoje – misija įmanoma

 

Siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją Lietuvos ūkininkams kitų ES valstybių narių atžvilgiu, stiprinti pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) vaidmenį maisto tiekimo grandinėje, reikalingos ypatingos sąlygos, kad žemės ūkio kooperatyvai būtų patrauklūs – plėstų naujų narių ratą bei galėtų sėkmingai vykdyti veiklą, įgyvendinant fundamentalius kooperacijos tikslus bei principus. Šių tikslų vedami Žemės ūkio rūmų  specialistai nuolat teikia įstatyminės kooperacijos bazės tobulinimo pasiūlymus, deda visas įmanomas pastangas jų viešinimui per įvairius seminarus, mokymus ir kitus švietėjiškus renginius.

„Galime pasidžiaugti, kad LR ŽŪR aktyviai dirba Kooperacijos veiklos komitetas, kuriam vadovauja Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacijos „Kooperacijos kelias“ valdybos pirmininkas ir Žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pieno gėlė“ vadovas Jonas Kuzminskas“.  Geriausia paskata kooperuotis – gerųjų kooperacijos pavyzdžių viešinimas ir jų pristatymas plačiajai visuomenei. Šiais metais įgyvendinant projektą – renginių ciklą „Atviras kooperatyvas“ turėjome puikią progą paskatinti kaimo vietovėse gyvenančių asmenų bendruomeniškumą, parodyti vietinėms rajonų bendruomenėms sėkmingai veikiančius kooperatyvus, supažindinti su veiklos rezultatais, kooperacijos teikiama nauda bei iškylančiomis problemomis kooperuojantis.  Apsilankymas Žemės ūkio kooperatinėje bendrovė „Pieno gėlė“ (Žlibinų k., Plungės r.), Ūkininkų kooperatyve „Rokiškutis“ (Laibgalių k., Rokiškio r.), Žemės ūkio kooperatyve „EKO tikslas“ (Rokiškio r.) ir Žemės ūkio kooperatinėje bendrovėje „Pamario pienas“ (Laučių k., Šilutės r.).  pažintis su nuoširdžiais ir sąžiningais kooperatyvų vadovais – Jonu Kuzminsku, Vytautu Šliku, Mindaugu Petkevičiumi, Edita Katutiene – geriausia paskata ir motyvacija apjungti savo jėgas bendrai veiklai ir bendradarbiavimui, t .y. kooperacijai“, – sako LR ŽŪR direktorius Sigitas Dimaitis.

Kol kas Lietuvoje tik 12 proc. ūkininkų dalyvauja kooperacijos procesuose, kai tuo tarpu Prancūzijoje – 94,6% darbuotojų dirba kooperatyvuose, Austrijoje – 90,7%, Airijoje – 74,8%, ir būtent šiose šalyse  produktyvumas yra didesnis lyginant su kitomis ES šalimis.

Šiandien žemės ūkio kooperatyvų steigimas patiria vadybinių, ekonominių, socialinių ir psichologinių trukdžių. Pagrindiniai veiksniai, trukdantys plėtoti kooperaciją žemės ūkio veikloje yra ūkių nenoras dėti papildomų pastangų ir investicijų dėl sunkiai apčiuopiamos kooperatyvų naudos. Tiek žemdirbiai, tiek visuomenė Lietuvoje dar stokoja žinių apie kooperatyvus ir jų veiklą. Kuo daugiau žemės ūkio dalyvių supras, kad kooperatyvai yra realiausia žemės ūkio rinkos demonopolizavimo ir žemės ūkio produktų gamintojų lygiateisiškumo įtvirtinimo joje priemonė, kad be kooperatyvų smulkieji žemės ūkio subjektai rinkos sąlygomis išgyventi nepajėgs, o valstybės teikiama parama negalės būti veiksminga, tuo greičiau jie taps ryžtingais kooperatyvų šalininkais.

Dėmesys visuomenės švietimui ir gerųjų pavyzdžių viešinimui

LR ŽŪR narių nuomone svarbu,  kad kooperatinis judėjimas Lietuvoje įgautų pagreitį, o žemdirbiai ir visuomenė suvoktų kooperacijos naudą ir reikšmę. Todėl LR ŽŪR siūlo skirti didesnį dėmesį švietimui ir kooperacijos gerųjų pavyzdžių viešinimui.

Kadangi didžioji dalis kooperatyvų yra smulkūs (72 proc. kooperatyvų, kurių narių skaičius iki 10), kooperacijos lygį šalies mastu rodo ne kooperatyvų skaičius, bet kooperuotų subjektų skaičius. Siekiant pastarąjį didinti būtina numatyti paskatas žemės ūkio subjektams, dalyvaujantiems kooperatinėje veikloje, nes kol už kooperuotą produkciją perdirbėjai moka mažesnę kainą, kooperatyvai neturi įrankių suvaldyti šią situaciją ir neturi galimybių savo nariams mokėti didesnę kainą.

„Įvertinę 2012-2016 m. ES šalių žemės ūkio produktyvumo ir kooperacijos analizės rezultatus, siūlėme ir siūlome kooperuotiems žemės ūkio ūkiams skirti didesnes investicijas ūkio plėtrai. Manome, kad lėšų skyrimas investicijoms bendradarbiaujant su kitais smulkiais ir vidutiniais žemės ūkio ūkiais darytų didesnę įtaką ir didesnį ūkio bendradarbiavimo susitelkimą bei iš to augantį sinerginį efektą“, – sakė S.Dimaitis.

Renginiai finansuoti Žemės ūkio ministerijos, pagal Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisykles, įgyvendinant LR ŽŪR projektą „Atviras kooperatyvas“.