Kretingos rajono ūkininkai susitiko su ŽŪR vadovais

Smulkieji ir vidutiniai Kretingos rajono ūkininkai pasigenda valstybės dėmesio. ES parama jiems sunkiai pasiekiama, konsultavimo paslaugos neįkandamos, o žemės ūkio produkcijos perdirbėjai tokius ūkininkus skriaudžia mažiausiomis supirkimo kainomis. Kaip išsilaikyti rinkoje, kaip išgyventi?

Kretingos rajono ūkininkai, susibūrę į Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos (LŠŪS) skyrių, aptarti svarbiausių klausimų į svečius pasikvietė Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) pirmininką Arūną Svitojų ir vicepirmininką Vytautą Buivydą.

Supaprastinta parama smulkiesiems

ŽŪR pirmininkas  A.Svitojus kretingiškiams pristatė, ką ŽŪR nuveikė per paskutinius metus gindami būtent vidutinių ir smulkiųjų ūkininkų interesus.

„ŽŪR vizija – gyvybingi kaimai Lietuvoje. Kaip tai pasiekti? Reikia ūkininkams sudaryti kuo palankesnes veiklos sąlygas. ŽŪR iniciatyva per paskutinius metus iš esmės pasikeitė Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) požiūris į ūkininkus. Anksčiau jie pirmenybę teikdavo kontrolei ir bausmėms, o pastaruoju metu – pagalbai ūkininkams, konsultavimui, o  sankcijos ūkininkams skiriamos tik tokiais atvejais, kai jie piktybiškai netaiso nurodytų klaidų“, – sakė A.Svitojus.

ŽŪR vicepirmininkas V.Buivydas pateikė pirmininko teiginius patvirtinančius statistinius duomenis.

„NMA sankcijos 2018 m., palyginti su 2017 m., sumažėjo perpus“, – sakė V.Buivydas.

ŽŪR vicepirmininkas ragino kretingiškius pasinaudoti ir naujausiomis galimybėmis.

„Nuo kovo 1 d. teikite paraiškas pagal priemonę „Parama smulkiesiems ūkiams“ supaprastintai 15 tūkst. EUR paramai gauti. Ji skirta ūkiams, kurių valdos dydis, išreikštas standartine verte, yra nuo 4 iki 8 tūkst. EUR.  Šiam reikalui iš viso bus skirta 10 mln. EUR.  Beje, ŽŪR siekė, kad  būtų skiriama daugiau lėšų, tačiau kai kurios organizacijos priekaištavo net ir dėl tokios sumos“, – ragino V.Buivydas.

Už šias lėšas ūkininkas galės įsigyti, pavyzdžiui, naudotą techniką, kitus daiktus, o iš ūkininko bus reikalaujama tik padidinti ūkio veiklos ekonominį dydį nuo 20 iki 50 proc.

„Geros sąlygoms sudarytos jauniesiems ūkininkams gauti paramą pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ kurios intensyvumas 70 proc., modernizuoti ūkį, jeigu jaunasis ūkininkas ūkį įkūrė ne anksčiau kaip prieš 5 metus“, – aiškino V.Buivydas.

ŽŪR vicepirmininkas kretingiškius paragino dažniau kreiptis pagalbos į ŽŪR, kurių specialistai pasiruošę ūkininkams pagelbėti, patarti.

Kritikavo konsultavimo tvarką

Susitikime su žemaičiais ūkininkais dalyvavęs LŠŪS pirmininkas Vidas Juodsnukis konstatavo, kad prieita riba, kai Vyriausybė turi veidu atsigręžti į vidutinius ir smulkiuosius šeimos ūkius.

„Kaimai traukiasi ir todėl, kad iki šiol ES paramą gaudavo apie 10 proc. ūkininkų. Paradoksalu, kad ES parama skirta kaimo plėtrai, tačiau būtent dėl tokios ydingos paramos tvarkos kaimai ne auga, plečiasi, o traukiasi“, – sakė V.Juodsnukis.

LŠŪS vadovas sakė, kad valstybė turi iš esmės keisti ūkininkų konsultavimo tvarką.

„Kalbant su Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos vadovu Edvardu Makeliu jis prisipažino, kad  jo vadovaujama tarnyba yra sudariusi sutartis su 5 tūkst. ūkininkų ir tik jiems teikia konsultavimo paslaugas. Tačiau Lietuvoje yra per 120 tūkst. ūkininkų ir daugeliui iš jų neįmanoma tikėtis ES paramos gaunant konsultavimo paslaugas. Kitas niuansas – LŽŪKT remia valstybė ir klaidingai galvoja, kad remia visus ūkininkus. Tokią tvarką reikia kuo skubiau keisti – paramą konsultavimui turi gauti ir kitos institucijos. Taip yra elgiamasi daugelyje ES šalių, taip turi būti ir Lietuvoje“, –  su LŠŪS tikslais kretingiškius supažindino V.Juodsnukis.

LŠŪS vadovas ragino žemaičius aktyviau ginti savo teises.

Ūkininkams trūksta informacijos

LŠŪS Kretingos skyriaus pirmininkas Rimantas Skiparius savo kolegoms siūlė rinkti ūkininkų parašus ir kreiptis į Vyriausybę dėl paramos vidutiniams ir smulkiesiems šeimos ūkiams.

„Mus sudomino ŽŪM pasiūlymai dėl trumpųjų maisto grandinių, juk šalia yra vasaros sostinė Palanga, tačiau reikia valstybės paramos tokios iniciatyvos pradžiai, mums labai trūksta informacijos“, – sakė R.Skiparius.

Susitikime dalyvavo Lietuvos pirmosios Vyriausybės žemės ūkio ministras Vytautas Knašys, priminęs ūkininkams apie kooperavimosi svarbą.

„Įkūrę kooperatyvą turėtumėte daugiau galimybių dalyvauti trumposiose maisto grandinėse“, – sakė V.Knašys.

Susirinkime dalyvavęs LŠŪS Skuodo skyriaus vadovas ūkininkas Edmundas Šindeikis pritarė ŽŪR vadovų pasiūlymams ir ragino dažniau susitikti su Žemaitijos ūkininkais.

„Kaime labai trūksta iniciatyvių žmonių. Smulkieji sunkiai verčiasi, tačiau labai sunku juos įtikinti burtis į kooperatyvą. Trūksta informacijos, žmonės gal norėtų teikti paraiškas ES paramai gauti, bet kai kurie nedrįsta, nežino nuo ko pradėti. Jie patys į konsultantus nesikreips, tokiems žmonėms gali padėti seniūnijų, žemės ūkio skyrių darbuotojai ir visuomeninės žemdirbių organizacijos“, – svarstė E.Šindeikis.