KRK pritarė siekiui sumažinti administracinę naštą verslui kaime

Kovo 22 d. Seimo Kaimo reikalų komitetas, kaip papildomas, svarstė Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo Nr. I-1495 pakeitimo ir Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 6, 7, 8 ir 15 straipsnių pakeitimo, 16, 17 ir 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios ir Įstatymo priedo papildymo įstatymų projektus Nr. XIIP-4804 ir Nr. XIIP-4805.

Siekiant išvengti skirtingo veiklos rūšių, kurioms taikomas Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas, interpretavimo ir sumažinti administracinę naštą verslui, buvo patikslinti planuojamos ūkinės veiklos rūšių sąrašai. Veiklos rūšys, kurioms pagal ES direktyvos reikalavimus netaikoma atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) procedūra, išbraukiamos iš veiklos rūšių sąrašo.

Komitetas pritarė šiems projektams ir pasiūlė pagrindiniam komitetui juos tobulinti bei pateikė  pasiūlymus, kuriais buvo patikslinti planuojamos ūkinės veiklos rūšių sąrašai. Siekiant sumažinti administracinę naštą ir aiškiau reglamentuoti PAV reikalavimų taikymą kaimo plėtros žemėtvarkos projektams, pasiūlyta nustatyti, kad atrankos procedūra būtų taikoma ne žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektams, o kaimo plėtros žemėtvarkos projektams.

Kaimo reikalų komiteto informacija