Kuriama šaltalankių perdirbimo naujovė

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) yra Kauno technologijos universiteto (KTU) partneris projekte „Uždaro ciklo bioaktyvių medžiagų ūkio modelis“, kuris startuoja pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas” veiklą „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti”.

Projekto tikslas – sukurti uždaro ciklo šaltalankių derliaus (uogų, lapelių, sėklelių ir šakelių) perdirbimo į šaltalankių biokoncentratus žmogui ir žemei technologijų ūkyje modelį, išvengiant biologiškai vertingų medžiagų praradimo.
Projekto uždaviniai:
• sukurti sveikatai palankių, ekonomiškai naudingų farmacinio lygmens ir sveikatai palankaus maisto (nutraceutikų) biologinių medžiagų profilis ir sumodeliuotos mažai paveikių biotechnologinių procesų šaltalankių antrinės žaliavoms apdoroti modeliai;
• identifikuoti pagrindiniai fizikocheminiai bioaktyvių medžiagų žymenys, kaip pagrindas duomenų skaitmeninimui ir biotechnologijos režimų parinkimui;
• sukurti tvarių biotechnologijų modeliai, validuojant energijos (šildymo ir šaldymo procesus) būvio ciklo metodologija;
• sukurti saugūs funkcionalūs, sveikatai palankūs šaltalankių biokoncentratai pakuotės modeliuose ir parengta rizikos veiksnių procesuose valdymo metodologija;
• surinkti tyrimo duomenis ir rezultatus bei juos panaudoti parengiant nacionalines rekomendacijas smulkiajam verslui, ūkiams dirbantiems uogų perdirbimo sektoriuje, dėl maisto švaistymo ir biologinių medžiagų praradimų mažinimo, pritaikant uždaro ciklo technologijų modelį.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-03-28 – 2025-07-01