Kuriami sprendimai mažinantys nelygybę tarp miesto ir kaimo

2023m. kovo 29 d. Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) konsultantė Irmina Kudarauskienė dalyvavo Europos Sąjungos lėšomis finansuojamo projekto „XGain” dirbtuvėse.

„Dirbtuvėse dirbome darbo grupėse ir aptarėme projekto tikslus ir uždavinius: sukurti sprendimus, mažinančius skaitmeninę nelygybę tarp miesto ir kaimo; Lietuvoje atliekamo tyrimo – 5G ryšio panaudojimo miško stebėsenai (miškų būklei, laukinių gyvūnų stebėsenai, gaisrų prevencijai, kirtimų kontrolei ir kt.); „XGain“ žinių palengvinimo įrankiu, nes būtent vienas iš pagrindinių projekto tikslų yra sujungti visas „kaimo skaitmeninio ryšio“ dėlionės dalis į vieną skaitmeninę platformą). Tikimasi, kad „XGain“ žinių palengvinimo įrankis įvertins vartotojo poreikius ir pateiks rekomendacijas dėl tinkamiausių technologinių sprendimų bei nustatys galimus efektyviausius verslo modelius”, – informuoja dirbtuvėse dalyvausi I.Kudarauskienė.

Projekto tikslas

 Projektas siekia tkreipti dėmesį į skaitmenines teritorines nelygybes, tiekimo grandinės sutrikimus ir ekonominių galimybių trūkumus, kurie trukdo kaimo gyventojų atsparumui ir klestėjimui. Tačiau vis dar išlieka skaitmeninis atotrūkis tarp miesto ir kaimo. Kaimo gyventojai turi būti  pagrindiniais gamtos išteklių valdymo, apsaugos ir naudojimo vedliais, tačiau atsilieka ne tik technologinės infrastruktūros, bet ir lygių galimybių bei socialinio ir aplinkos tvarumo srityse. Prieinamumas ir ryšys yra pagrindiniai klausimai, siekiant sušvelninti šią socialinės ir teritorinės sanglaudos eroziją. Kadangi kaimo ir pakrančių gyventojai yra viena iš labiausiai pažeidžiamų gyventojų, reikia didinti kiekvienos bendruomenės atsparumą, konkurencingumą ir pajėgumus, kad jie sąžiningai prisidėtų prie būsimų pokyčių ir gautų iš jų naudos. Tačiau rasti bendrą sprendimą, kaip suteikti kaimo gyventojams didesnę prieigą prie paslaugų, galimybių ir tinkamų inovacijų ekosistemų, ir užtikrinti, kad niekas nepaliktų nuošalyje, yra sudėtinga užduotis, daugiausia dėl skirtingų vietovių iššūkių ir poreikių įvairovės.

Projektas „XGain“ skatina tvarų, subalansuotą ir įtraukų kaimo, pakrančių ir miesto vietovių vystymąsi, palengvindama atitinkamų suinteresuotųjų šalių (pvz., savivaldybių, politikos formuotojų, ūkininkų, miškininkų ir jų asociacijų) prieigą prie išsamaus išmaniųjų XG inventoriaus, paskutinės mylios ryšio ir krašto skaičiavimo sprendimai bei susiję vertinimo metodai. Bendras XGain projekto tikslas yra pateikti žinių palengvinimo įrankį, palengvinantį verslo modelio kūrimą, palaikantį sprendimų priėmimą renkantis technologijų ekosistemą, kurią sudaro ryšio galimybės ir krašto apdorojimo sprendimai. Tai daroma laikantis į daugelį veikėjų ir specialistų orientuoto požiūrio ir nuosekliai vertinant jų socialinį ir ekonominį bei techninį poveikį aplinkai, siekiant: didinti sistemos atsparumą ir energijos vartojimo efektyvumą; prisidėti prie klimato kaitos švelninimo; ir mažinti skaitmeninę atskirtį tarp skirtingų piliečių, ūkių, sektorių ir regionų.

Pagrindinis „XGain” siekis – sukurti ekonomiškai efektyvią ir aplinką tausojančią technologijų ekosistemą, įvertinti su jomis susijusį socialinį ekonominį ir aplinkosauginį poveikį bei pagal atliktus vertinimus sukurti inovatyvius verslo modelius, integruotus į žinių palengvinimo įrankį, skirtą ne mokslininkai.
Metodologija
„XGain“ analizuos jungiamumo ir pažangių skaičiavimo sprendimų variantus, kad būtų galima išspręsti įvairius reikalavimus ir iššūkius, kylančius įvairiose taikymo vertikalėse (pvz., sveikatos ir gerovės gairės, gyvuliai, žemės ūkis ir kt.) kaimo gyvenvietėse. Vertinant skirtingus aukštųjų technologijų sprendimus kaimo, regiono ir ūkio lygmeniu, bus taikomi į ateitį orientuoti metodai. 
Atitinkamai bus atliekamos socialinės atskirties analizės, įskaitant rodiklius, apimančius pajamų, išsilavinimo, rasės ir amžiaus veiksnius, ir socialinių inovacijų analizės, įskaitant rodiklius, apimančius masto veiksnius (susijusius su žmonių ir tinklų skaičiumi), apimtimi (atsižvelgiant į institucinius ir politikos nustatymas), ir rezonansas (nurodantis gebėjimus pakeisti esamus įpročius ir įsivaizduoti galimybes už dabarties ribų) bus vykdomas siekiant palaikyti bendro kūrimo dialogus tarp daugelio veikėjų kiekvienu atveju. Technoekonominė techninių sprendimų analizė taip pat leis sukurti tinkamiausius verslo modelius. Metodikoje atsižvelgiama į įvairius vertinimui būtinus aspektus, tokius kaip paslaugų paklausos prognozė (logistiniai modeliai), tinklo komponentų kainų raidos įvertinimas (mokymosi kreivės), veiklos administravimo ir priežiūros kaštai, numatomų pajamų prognozė.