Kviečiamas nuotolinis Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis

 

2020 m. rugpjūčio 12 d. (trečiadienį), 11 val. kviečiamas nuotolinis Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis.

Posėdžio metu bus nagrinėjami šie klausimai:

  1. Dėl tiesioginių išmokų pagrindinės išmokos sumos ribojimo. (2020 m. liepos 21 d. Europos Sąjungos vadovai patvirtino 2021-2027 metų Europos Sąjungos biudžetą. Jame numatyta, kad tiesioginės išmokos Lietuvos ūkininkams augs nuo dabartinių 177 Eur už hektarą iki 200 Eur 2022 metais, o 2027 metais minimali išmoka turėtų pasiekti 215 Eur už hektarą.

Atsižvelgiant į tai, kad egzistuoja galimybė nacionaliniu lygmeniu nustatyti tiesioginių išmokų pagrindinės išmokos ribą, posėdžio metu Taryba turėtų priimti sprendimą ar apriboti ES skiriamą tiesioginių išmokų pagrindinės išmokos sumą ir ką daryti su sutaupytomis ES lėšomis.

  1.  Dėl Ateities ekonomikos DNR plano.Finansų ministerijai parengus Ateities ekonomikos DNR plano projektą, jis  elektroniniu paštu buvo pristatytas ir pateiktas derinimui Žemės ūkio nariams.

Pagrindinis DNR plano tikslas – sparčiai ir efektyviai investuoti į Lietuvos ekonomikos atsigavimą ir augimą, siekiant ją transformuoti į tvarią, inovatyvią ir aukštą pridėtinę vertę kuriančią ekonomiką. Šiame plane, įvertinus Covid poveikį ekonomikai, globalius ekonomikos pokyčius, numatytos greito ir trumpalaikio poveikio ekonomikai priemonės bei ilgalaikės investicijos, kurios pasieks visus Lietuvos regionus laikotarpiu nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Birželio 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė DNR planą patvirtino. Iš viso ilgalaikių investicijų įgyvendinimui iki 2021 m. pabaigos bus skirta apie 6,3 mlrd. eurų, iš kurių naujos ir papildomos investicijos sudarys 2,2 mlrd. eurų, likusi dalis – 4,1 mlrd. eurų – paspartins jau suplanuotas investicijas. Deja, žemės ūkiui skirtų priemonių iš tos sumos yra tik už maždaug 33 mln. eurų.

  1.     Kiti klausimai.