Kviečiamas Tarptautinio komiteto posėdis

Liepos 27 d. 10 val. kviečiamas Žemės ūkio rūmų Tarptautinio komiteto posėdis.

Posėdžio tikslas – aptarti ir suderinti Žemės ūkio rūmų organizacijų poziciją dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) padėties po 2020 m.

Bendra Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijų pozicija bus pristatyta tarptautinėje konferencijoje, kuri planuojama organizuoti Vilniuje š.m. rugsėjo 29 d.  Konferencijos, kurią organizuoja Žemės ūkio rūmai,  tikslas – parengti Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vyšegrado šalių ir kitų renginyje dalyvausiančių „naujųjų“ ES valstybių žemdirbiškų organizacijų bendrą poziciją dėl BŽŪP ateities po 2020 m. ir suplanuoti tolesnius bendrus veiksmus šios pozicijos pagrindu, siekiant paveikti BŽŪP reformos procesą, kad būtų apginti ir įtvirtinti minėtų šalių žemdirbių interesai.

Tikslui pasiekti reikalingi uždaviniai:

 • Lietuvos žemdirbiškų organizacijų pozicijos dėl BŽŪP po 2020 m. parengimas ir suderinimas
 • Kitų šalių pozicijų analizė ir vertinimas
 • Konferencijos bei jos metu vyksiančių diskusijų ir derybų organizavimas
 • Bendros Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kitų šalių pozicijos parengimas
 • Bendrų tęstinių veiksmų siekiant, kad į parengtą poziciją atsižvelgtų ES lygmens nevyriausybinės organizacijos bei BŽŪP formuojančios ES institucijos, planavimas

Suformuota bendra Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Vyšegrado šalių ir kitų „naujųjų“ ES valstybių pozicija dėl BŽŪP ateities po 2020 m., sukurta plati šių valstybių žemdirbiškų organizacijų koalicija ir suplanuoti bendri veiksmai leis užtikrinti didžiausią įmanomą įtaką BŽŪP reformos procesui, ir pasiekti, kad naujoji BŽŪP užtikrintų Lietuvos ir kitų šalių ūkininkams:

 • sąžiningos ir teisingos, lygios su kitų ES šalių ūkininkais tiesioginės paramos sistemos sukūrimą,
 • efektyvių, veiksmingų ir greitai panaudojamų rinkos valdymo mechanizmų ir priemonių sistemos sukūrimą,
 • didesnę ir efektyvesnę paramą žemdirbių kooperacijai (taip pat ir tarptautinei),
 • lengvesnę ir paprastesnę naujų rinkų paiešką,
 • kartų kaitos žemės ūkyje palengvinimą, palankesnes sąlygas investicijoms į žemės ūkį,
 • sąžiningą maisto grandinės funkcionavimą ir pradiniams gamintojams – ūkininkams – palankesnį kainos pasiskirstymą grandinėje.