Kviečiamas tarybos posėdis

Spalio 4 d. (penktadienį), 10 val. Žemės ūkio rūmų priesalyje (adresas: K. Donelaičio g. 2, Kaunas) vyks Tarybos posėdis.

POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

  1. Susitikimas su Žemės ūkio ministru Andriumi Palioniu (10.00 val. – 11.30 val.).
  2. Dėl valstybės biudžeto projekte 2020 m. numatomų skirti žemės ūkio sektoriui lėšų (11.30 val. – 12.15 val.).

Aktualumas. Numatoma, kad 2020 metų biudžeto projektą Vyriausybė svarstys šių metų rudenį. Pagal dabartinį valstybės biudžeto projektą 2020 m. visai žemės ūkio sričiai numatoma skirti 0,6 proc. mažiau lėšų negu 2019 m., t. y. 4,8 proc. sumažintos Europos Sąjungos lėšos, 15,3 proc. padidintos bendrojo finansavimo ir valstybės biudžeto lėšos.

Nepaisant to, kad didžioji dalis Lietuvos melioracijos sistemų yra kritinės būklės ir veikia itin neefektyviai, pagal dabartinį biudžeto projekto variantą liks nepatenkinti šie poreikiai: 33,178 mln. Eur – melioracijos valstybės investicijų projektams vykdyti; 17,534 mln. Eur – valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise. Taip pat trūksta 5,808 mln. Eur – Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms vykdyti bei 4‑7 mln. Eur – 2019 m. šalnų padarytiems nuostoliams Lietuvos sodams ir uogynams.

Pagal pateiktą biudžeto projektą Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT), lyginant su praėjusiai metais, 1,1 proc. mažinamos valstybės biudžeto lėšos, nors šalyje ir už jos ribų registruojami vis nauji afrikinio kiaulių maro atvejai.

3. Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcijos bei strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dalies, susijusios su žemės ūkiu ir kaimo vietovėmis (12.15 val. – 13.00 val.).

Aktualumas. 2019 m. rugsėjo 5 d. Seime buvo pristatyta Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (LRBP) koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.

Numatoma, kad LRBP taps vienu pagrindinių šalies vystymosi dokumentu, jo suformuluoti sprendiniai galios iki 2030 m., o pasiūlyta vizija – net iki 2050 metų. Nuo LRBP sprendinių priklausys, kaip vyks verslo, žemės ūkio, turizmo, infrastruktūros, aplinkos ir kultūros paveldo apsaugos bei kitų sektorių veiklos plėtra ir kaip ji bus tarpusavyje suderinta.

Tarybos posėdžio metu bus aptariama LRBP koncepcijos bei strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaitos dalis, susijusi su žemės ūkiu ir kaimo vietovėmis.

  • Kiti klausimai.

Pirmininkas dr. Arūnas Svitojus