Kviečiamas ŽŪR Tarybos posėdis

Sausio 14 d. (pirmadienį) 11 val. kviečiamas Žemės ūkio rūmų (ŽŪR) Tarybos posėdis. Posėdis vyks priesalyje (2 aukštas, K. Donelaičio g. 2, Kaunas). 

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Kiti klausimai (11.00-12.00 val.)
  1. Dėl Žemės ūkio ir kaimo plėtros baltosios knygos (12.00-12.30 val.)

Aktualumas. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros baltoji knyga (toliau – Baltoji knyga) – tai strateginis nacionalinis dokumentas, kuris yra rengiamas Lietuvai derantis dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) po 2020 metų. Baltoji knyga turėtų nubrėžti ilgalaikės nacionalinės politikos strategines kryptis, kurios palaikytų gyvybingas kaimo bendruomenes, sustiprintų šalies žemės ūkio gebėjimą inovacijų dėka išlikti konkurencingam globalios rinkos ir klimato iššūkių akivaizdoje bei garantuotų Lietuvos visuomenės aprūpinimą maistu.

  1. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro praėjusių metų veiklos apžvalga bei šių metų planuojamų darbų pristatymas (12.30-14.00 val.)

Pirmininkas dr. Arūnas Svitojus