Kviečiamas ŽŪR Tarybos posėdis

2021 m. vasario 2 d. (antradienį) 11 val. kviečiamas LR žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis

  1. Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko komandos pristatymas.

Aktualumas. Lietuvos Respublikos Seimas, 2020 m. gruodžio 11 d. pritarė Ingridos Šimonytės vadovaujamos aštonioliktosios Vyriausybės programai, taip pat patvirtinto ministrų kabinetą. Žemės ūkio ministru buvo patvirtintas Kęstutis Navickas.

Posėdžio metu numatoma susipažinti su Žemės ūkio ministro komandos nariais, jų tikslais bei veiklos planais.

  1. Žemės ūkio rūmų struktūros ir veiklos pristatymas.
  1. Dėl Europos Komisijos rekomendacijų Lietuvai dėl bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) strateginių planų.

Aktualumas. 2020 m. gruodžio 18 d. Europos Komisija patvirtino rekomendacijas šalims narėms, tame tarpe ir Lietuvai, dėl BŽŪP strateginių planų.

Komisija teikia šias rekomendacijas, siekiant padėti valstybėms narėms nuo 2023 m. įgyvendinti BŽŪP, taip pat užtikrinti, kad valstybių narių BŽŪP strateginiais planais būtų plačiu mastu prisidedama prie Europos žaliojo kurso įgyvendinimo. Rekomendacijose nagrinėjami konkretūs būsimos BŽŪP ekonominiai, aplinkosauginiai ir socialiniai tikslai, siekiai ir konkretūs tikslai susiję su „Nuo ūkio iki stalo” ir Biologinės įvairovės iki 2030 m. strategijomis. Daugiau informacijos pateikiama – https://zur.lt/ek-rekomendacijos-lietuvos-bzup-strateginia/.

Posėdžio metu planuojama aptarti Komisijos pateiktas rekomendacijas bei BŽŪP priemonių taikymą, siekiant įgyvendinti konkrečius BŽŪP ir Europos žaliojo kurso tikslus.

  1. Dėl Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano.
  1. Dėl Ignalinos rajono žemdirbių asociacijos narių prašymo.
  2. Kiti klausimai

Pirmininkas dr. Arūnas Svitojus