Kviečiamas ŽŪR tarybos posėdis

Sausio 30 d. (antradienį) 11 val. kviečiamas Žemės ūkio rūmų tarybos posėdis. Posėdis vyks Žemės ūkio rūmų priesalyje II aukšte (K. Donelaičio g. 2, Kaunas).

Posėdžio darbotvarkėje:

1. Dėl ŽŪR narių atstovavimo ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose.

Aktualumas. Vadovaujantis Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) skiriama parama, kuri padeda Lietuvos asociacijoms atstovauti savo narių ir kitų asmenų, užsiimančių žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, interesams ES ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose dalyvaujant ES ir (arba) tarptautinių teisės aktų peržiūroje, palaikant ir plėtojant ryšius su ES ir (arba) kitomis tarptautinėmis institucijomis bei kitų šalių panašiomis organizacijomis formuojant bendras pozicijas, darant įtaką skatinant sektorių plėtrą, viešinant savo veiklą.

2018 m. sausio 15 d. įvykusio susitikimo tarp Žemės ūkio ministro bei žemdirbių savivaldos atstovų metu buvo aptartos Taisyklių keitimo galimybės. Įvertinus tai, kad 2018 metams šiai paramos priemonei buvo sumažintos valstybės biudžeto lėšos, ministras Bronius Markauskas pasiūlė žemdirbių savivaldos organizacijoms susitarti tarpusavyje dėl Taisyklių tobulinimo, siekiant visoms organizacijoms sudaryti optimalias sąlygas tarptautiniam atstovavimui.

  1. Dėl Seimo Kaimo reikalų komiteto sprendimo įgyvendinimo.

Aktualumas. Seimo Kaimo reikalų komitetas, įvertinęs 2017 m. lapkričio 29 d. Europos Komisijos komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ išdėstytas nuostatas, atkreipdamas dėmesį į tai, kad Europos Komisija 2018 m. planuoja parengti pasiūlymą dėl ES maisto tiekimo grandinės gerinimo, ypatingą dėmesį skiriant ūkininkų padėties šioje grandinėje ir derybinių galių stiprinimui, 2017 m. gruodžio 20 d. priėmė sprendimą Nr. 110-S-33 „Dėl maisto grandinės tobulinimo ir ekologiškų produktų vartojimo skatinimo viešojo maitinimo vietose“, kuriame pateikti pasiūlymai Žemės ūkio rūmams.

3. Kiti klausimai.

L. e. p. pirmininkas Sigitas Dimaitis