Kviečiamas ŽŪR Tarybos posėdis

Rugsėjo 5 d. (trečiadienį) 12.30 val. kviečiamas Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdis. Posėdis vyks priesalyje (II aukštas, K. Donelaičio g. 2, Kaunas)

Posėdžio darbotvarkėje:

1. Dėl valstybei nebūdingų funkcijų perdavimo.

Aktualumas. 2016 m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ 271 p. įtvirtinta, kad „Tiek Lietuvos, tiek ir daugelio kitų šalių patirtis rodo, kad didelę dalį valstybės funkcijų gali efektyviau, greičiau ir pigiau atlikti nevyriausybiniai veikėjai – nevyriausybinės organizacijos, bendruomenės.“, taip pat 237 p. numatyta – „Suvokdami, kad dalį viešųjų paslaugų efektyviau, pigiau bei sparčiau gali suteikti nevyriausybinės organizacijos, imsimės priemonių perduoti dalį valstybės funkcijų nevyriausybiniam sektoriui.“.

2017 m. rugsėjo 18 d. Žemės ūkio rūmų Tarybos posėdyje vienbalsiai buvo nuspręsta bei Žemės ūkio ministerijos vadovybei pasiūlyta, vykdant ministerijos valdymo pertvarką, iki 2017 m. pabaigos apsispręsti dėl jai nebūdingų funkcijų delegavimo žemdirbių savivaldai.

  1. Dėl situacijos žemės ūkio sektoriuje.

Aktualumas. Š. m. liepos 4 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 633 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, kuriuo paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija visoje šalyje dėl sausros padarinių žemės ūkio sektoriuje.

Apklausus savivaldybių žemės ūkio skyrius, dėl alinančios sausros bei nepakankamo kritulių kiekio prognozuojama, kad skirtingose savivaldybėse derliaus nuostoliai gali siekti nuo 25 iki 50 proc., lyginant su praėjusiais metais.

Kaip skelbiama Žemės ūkio ministerijos pranešime – šiais metais nė vienas žemės ūkio subjektas nebuvo apdraudęs savo pasėlių nuo sausros. Siekiant suvaldyti kiekvienais metais vis kylančias rizikas (sausra, drėgmės trūkumas, dirvos išmirkimas, užsistovėjęs vanduo bei ilgalaikis lietus) bei apsisaugoti nuo netikėtų nuostolių būtina aptarti, kaip draudimą nuo nepalankių gamtos reiškinių padaryti patrauklesnį žemdirbiams bei iš esmės tobulinti visą pasėlių draudimo sistemą.

Dėl sudėtingos meteorologinės situacijos ūkininkai negalės įgyvendinti savo sutartinių įsipareigojimų žemės ūkio produkcijos supirkėjams, valstybės institucijoms, bankams bei kredito įstaigoms, todėl posėdyje būtina aptarti šios problemos sprendimo būdus.

  1. Kiti klausimai.
    • Dėl Rūmų Tarptautinių ryšių komiteto sprendimo tvirtinimo.
    • Dėl minimalios mėnesinės algos didinimo iki 420 Eur nuo 2019 m. sausio 2.

Pirmininkas dr.  Arūnas Svitojus