Kviečiamas ŽŪR veislininkystės komiteto posėdis

Rugsėjo 26 d. 11 val. Žemės ūkio rūmų Verslo salėje (2 aukštas) vyks Veislininkystės komiteto posėdis.

  1. Veislininkystės sistemos pasikeitimai nuo 2018 m. lapkričio 1d. Į klausimo pristatymą kviečiama Ausma Miškinienė, Žemės ūkio viceministrė.

Aktualumas. Įsigaliojus 2016 m. birželio 8 d. Europos parlamento ir tarybos reglamentui (ES) 2016/1012  dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai („Gyvūnų veisimo reglamentas“) bei vykstant valstybės institucijų reformai ir valstybės įmonių pertvarkai, keičiami nacionaliniai teisės aktai reglamentuojantys veislininkystės veiklą ir su ja susijusius procesus, nustatantys veislininkystės priežiūrą bei kontrolę vykdančias institucijas ir jų funkcijas. ir su tuo susijusi veikla bei funkcijos. Posėdyje bus aptariamas valstybės įmonių privatizavimas, Žemės ūkio rūmų vaidmuo veislininkystės sistemoje, veislininkystės paslaugų teikimas, valstybei nebūdingų funkcijų perdavimas žemdirbių savivaldai.

  1. Dėl arklių veislės nustatymo pagal kraujo laipsnį. Į klausimo pristatymą kviečiamas “Lietuvos Žirgyno” direktorius  Edgaras Jeninas.

Aktualumas. Atsižvelgiant į 2016 m. birželio 8 d. Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2016/1012  dėl zootechninių ir genealoginių reikalavimų, taikomų grynaveislių veislinių gyvūnų ir hibridinių veislinių kiaulių veisimui, prekybai jais bei jų genetinės medžiagos produktais ir jų įvežimui į Sąjungą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 652/2014, Tarybos direktyvos 89/608/EEB ir 90/425/EEB bei panaikinami tam tikri gyvūnų veisimo srities aktai („Gyvūnų veisimo reglamentas“) keliamus aukštesnius reikalavimus grynaveisliams gyvuliams bei siekiant užtikrinti arklių grynaveisliškumą, siūloma arklių veisles nustatyti pagal kraujo laipsnį, kuris būtų numatytas arklių selekcinėse programose.

  1. Dėl inovatyvių gyvulių ženklinimo būdų. Pristato UAB „Avena” direktorius Valdas Dalinkevičius.
  2. Parodos „Lietuvos veislininkystės pasiekimai 2018“, vykusios 2018 m. rugsėjo 14-15 dienomis, aptarimas.
  3. Kiti klausimai.

 Komiteto pirmininkas dr. Edvardas Gedgaudas