Kviečiame dalyvauti mugėje

Spalio 14 d. Vilniuje, Žemės ūkio rūmai organizuoja mugę „Kokybiškas maistas – sveikas žmogus ir aplinka!“

Mugės tikslas – šviesti visuomenę, populiarinti ir skatinti vartoti Lietuvoje užaugintus kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus.

Mugėje kviečiame dalyvauti ūkininkus/žemės ūkio veiklos subjektus, auginančius/gaminančius ekologiškus ir nacionalinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktus.

Reikalavimai mugės dalyviams:

  1. Produktai turi būti registruoti ar sertifikuoti ir kontroliuojami pagal bent vieno iš šių teisės aktų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų reikalavimus:

1.1. 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL 2012 L 343, p. 1);

1.2. 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančio reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1);

1.3. Pagal Nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų pripažinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 3D-524 „Dėl Nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“.

Atitinkantiems reikalavimus mugės dalyviams nemokamai suteiksime nuo 1 iki 3 m vietą prekybai, priklausomai nuo atsivežtų į mugę maisto produktų asortimento.

Mugė vyks Vilniuje (spalio 14 d., šeštadienį, nuo 10 iki 16 val.) prie prekybos centro „Akropolis“ tarp 1 ir 3 įėjimų.

Informacija apie mugę bus viešinama respublikinėse bei rajoninėse visuomenės informavimo priemonėse, Žemės ūkio rūmų interneto svetainėje bei socialiniame tinkle, mugėje dalyvaujančių ūkininkų/žemės ūkio veiklos subjektų, priklausančių asocijuotoms struktūroms socialiniuose tinkluose, Vilniaus prekybos centro „Akropolis“ radiją, reklaminiuose stenduose, lauko vaizdo ACM ekrane, esančiame šalia Vilniaus PC „Akropolis“, dalyvių interneto puslapiuose bei socialiniuose tinkluose.

Kadangi prekybos vietų skaičius yra ribotas, pirmenybę suteiksime pageidaujantiems pristatyti savo gaminamą kokybišką produkciją ir pateikti ją degustacijai lauko scenoje renginio metu (degustacijos – pristatymo trukmė nuo 15 iki 45 min.).

Norinčius dalyvauti mugėje maloniai prašome kreiptis į Žemės ūkio rūmų darbuotoją Ernestą Dekaminavičienę (kontaktai: mob. tel. nr. 8 630 96186, el. p. e.dekaminaviciene@zur.lt).