Kviečiame į diskusiją dėl nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių projekto

Maloniai kviečiame Jus į Žemės ūkio rūmų organizuojamą nuotolinį informacinį renginį dėl 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių projekto.

Informacinis renginys vyks 2022 m. balandžio 1 d. 14 val. nuotoliniu būdu (“Microsoft Teams” programa)

________________________________________________________________________________

„Microsoft Teams“ susitikimas

Prisijungti naudodami kompiuterį arba mobiliąją programėlę

Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie renginio

Primename, kad Projektas parengtas siekiant tinkamai pasirengti 2022 m. paramos paraiškų priėmimui. Parama pagal šias taisykles teikiama iš valstybės biudžeto, o paraiškų priėmimas skelbiamas vieną kartą per metus. Siekiant sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms tinkamai ir laiku įgyvendinti projektus, kurie turi būti užbaigti iki einamųjų metų, paraiškų priėmimą būtina paskelbti 2022 m. I ketvirtį.

Projekto pagrindinis tikslas – parengti taisykles 2022 m. paramos paraiškų priėmimui, kuriomis reglamentuojama:

  • remiamos veiklos sritys;
  • tinkami pareiškėjai ir paramos gavėjai;
  • tinkamumo sąlygos ir įsipareigojimai;
  • projektų atrankos tvarka ir kriterijai;
  • projektų įgyvendinimo, administravimo bei stebėsenos procedūros, institucijos ir jų funkcijos.

Nuoroda į Projektą – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/7f1b78007aa211ecb2fe9975f8a9e52e

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.