Kviečiame į informacinį renginį dėl KPP priemonių

2022 m. balandžio 13 d. 9.30 val. kviečiame į nuotolinį Žemės ūkio rūmų organizuojamą informacinį renginį dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ 2022 metais planuojamų paraiškų surinkimų sąlygų.

Projekte numatyta, kad:

  • atsižvelgiant į Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) pokyčius, atskirai remti  ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą ir visų kitų žemės ūkio produktų perdirbimą;
  • nustatyti, kad jei investuojama į ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą, – didžiausia galima paramos suma vienam projektui, vienam juridiniam asmeniui 2014–2022 metų laikotarpiui ir susijusiems asmenims yra 5 mln. Eur;
  • nustatyti, kad investuojant į ankštinių ir baltyminių augalų perdirbimą, būtų remiamos projekte numatytai veiklai vykdyti būtinų elevatorių, džiovyklų, saugyklų, statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos, įskaitant jų funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, su sąlyga, jei šios išlaidos pagal  projekto vertę sudaro ne daugiau kaip 25 proc. visų projekto investicijų vertės (be PVM);
  • tikslinami projektų atrankos kriterijai, ypatingą dėmesį skiriant kooperacijos vystymui, atsisakant vidutinių įmonių bei sektorių prioritetizavimo bei atrankos balų už intensyvumo susimažinimą teikimo, papildomai suteikiant prioritetą perdirbantiems ekologiškus ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos reikalavimus pagamintus žemės ūkio produktus.

PRISIJUNGIMO NUORODA:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Learn More | Meeting options

 

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.