Kviečiame į konferenciją apie darbo teisės naujoves

Kovo 12 d. 9 val.  konferencijų salėje „Šeduvos malūnas“ (adresu: Vytauto g. 89, Šeduva, Radviliškio r.) Žemės ūkio rūmai organizuoja konferenciją „Darbo teisės naujovės darbdaviams, profesinių sąjungų atstovams, NVO ir visuomenei“.

Konferencijos temos:

  • Bendrosios Darbo kodekso nuostatos;
  • Tarptautinio pobūdžio darbo santykiams taikytina teisė
  • Darbo sutarties sąvoka ir darbo sutarties sąlygos (būtinosios ir papildomos);
  • Darbo ir poilsio laikas, darbo užmokestis, žalos atlyginimas;
  • Darbuotojų sauga ir sveikata;
  • Kolektyviniai darbo santykiai;
  • Profesinės sąjungos ir socialinės partnerystės formos;
  • Darbo ginčai.

Konferencijos lektoriai: Agnė Bundzinskaitė, Modestas Rezgys, Žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus teisininkai; Aušra Žliobaitė, Žemės ūkio rūmų Kooperacijos ir teisės skyriaus vedėja.

SVARBU: Pageidaujantiems dalyvauti konferencijoje privaloma išankstinė registracija. Dalyviai registruojami iki 2019 m. kovo 8 d. 12 val. el. pašto adresu: z.vitkiene@zur.lt

Kontaktai pasiteiravimui:

Aldona Noreikienė, Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Akmenės rajone, mob. tel. 8 61135828,  el. paštas: a.noreikiene@zur.lt;

Albertas Mackevičius, Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorius Kelmės rajone, mob. tel. 8 64226772, el. paštas: a.mackevicius@zur.lt;

Visiems konferencijos dalyviams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Konferencija organizuojama pagal projektą „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą“ Nr. 08.5.1-ESFA-V-423-01-000, įgyvendinamą pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.5.1-ESFA-V-423 „Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas“