Kviečiame į lauko dieną

Kviečiame ūkininkus registruotis ir dalyvauti lauko dienoje „Nauda ūkininkui ir dirvožemiui“. Lauko diena vyks 2018 m. liepos 31 d. (antradienį) 11 val. ŽŪB AUGA Skėmiai, Radviliškio r., Skėmių sen., ekologiškų vasarinių kviečių lauke. Koordinatės atvykimui į lauko dieną –   55°33’51.3″N 23°47’45.0″E    

Orientyras atvykimui:  Radviliškio r. Smėmiuose prie sankryžos yra parduotuvė Aibė. Prie sankryžos bus nuorodos –  Į LAUKO DIENĄ.

Lauko dienos metu Gamtos tyrimų centro mokslininkės dr. Virgilija Gavelienė ir dr. Sigita Jurkonienė pristatys atliktus bandymus, sprendžiant  azotinių trąšų naudojimo mažinimo ir produkcijos derlingumo didinimo bei kokybės gerinimo problemas, o ŽŪB AUGA Skėmiai agronomas pasidalins patirtimi ir supažindins su lauku, kur buvo vykdomi bandymai su ekologiškais vasariniais kviečiais.
Lauko diena organizuojama įgyvendinant projektą, kuriame dalyvauja 11 ūkių: 7 grūdinių kultūrų, 2 daržininkystės, 2 uogininkystės.

Vykdant tyrimus buvo taikyti metodai:

  • Laboratorinių bandymų metodu atliktas pirminis HumatGel junginių ir preparato Probio Humus  aktyvumo  daigų augimui ir vystymuisi įvertinimas.
  • Morfometriniais metodais įvertinti natūraliose lauko sąlygose augusių augalų parametrai – intensyvio vegetacijos tarpsnyje matuojamas antžeminės dalies aukštis, nustatoma žalia ir sausa masė. Augalų   pilnos brandos tarpsnyje  atlikti augalų aukščio matavimai, produktyvumo elementų formavimosi tyrimai, įvertinant  sėklų skaičių augale bei  sėklų masę. Kiekvieno pakartojimo išanalizuota po 30 augalų.
  • Biocheminiais metodais nustatytas chlorofilo kiekis tirtųjų augalų lapuose, įvertinta grūdų kokybė.

Projekto tikslas – spręsti dirvožemio kokybės gerinimo, azotinių trąšų naudojimo mažinimo ir produkcijos derlingumo didinimo bei kokybės gerinimo problemas, siekiant didinti augalininkystės efektyvumą ir išteklių naudojimo tvarumą. Projektas numato didinti ūkių pelningumą, mažinant azotinių trąšų naudojimą, naujos kartos mikroelementų dėka išlaikant ar net pagerinant produkcijos derlingumą bei mikroorganizmų pagalba gerinant (atstatant) dirvožemio struktūrą bei produkcijos kokybę.

Projektas „Dirvos struktūros ir kokybės gerinimas (atstatymas), naudojant mikroorganizmus. Azoto junginių emisijos mažinimas, išsaugant augalų produktyvumą, naudojant naujos kartos mikroelementus“, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“.

Registracija į lauko dieną el. paštu   s.kisieliene@zur.lt

tel. pasiteiravimui + 370 686 616 49 Sonata

Informuojame, kad norintys gauti kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus turėtumėte žemės ūkio valdos kodą.

***

Informuojame, kad atvykusieji į lauko dieną gali būti filmuojami ir fotografuojami ir prašomi užsiregistruoti dalyvių sąrašuose, nurodant savo asmens duomenis/ūkio identifikavimo kodą/kontaktus. Dalyvaudami lauko dienoje duodate tiesioginį sutikimą  Žemės ūkio rūmams Jus filmuoti ir fotografuoti, daryti garso įrašus, taip pat išimtinę teisę naudoti šią medžiagą Žemės ūkio rūmų nuožiūra.