Kviečiame į nuotolinę diskusiją dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių

Maloniai kviečiame Jus dalyvauti nuotoliniame informaciniame renginyje dėl Žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ projekto (Nr. 22-6854).

Šiuo projektu siūloma keisti šias esmines dabar galiojančios pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų produktų (toliau – NKP) nuostatas:

  1. Nustatoma dviejų NKP ženklų naudojimo tvarka ir tokiais ženklais ženklinamai produkcijai keliami reikalavimai;
  2. Atsisakoma NKP sistemos darbo grupės;
  3. Atsisakoma nuostatos, jog sertifikavimo įstaiga, neakredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17065:2012 „Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms“ reikalavimus, tą gali atlikti per 2 metus nuo pirmojo sertifikato išdavimo dienos. Akreditacijos pagal minėtą standartą reikalavimą siūloma taikyti visoms įstaigoms, teikiančioms Žemės ūko ministerijai prašymą suteikti leidimą sertifikuoti NKP;
  4. Nustatomos bendrosios nacionalinės maisto kokybės sistemos viešinimo ir populiarinimo nuostatos;
  5. Sukonkretinami veiksniai, kuriais NKP turi išsiskirti iš įprastinių produktų, esančių rinkoje: NKP produktai turi pasižymėti kokybe, atsekama kilme, gaminami tausojant aplinką ir užtikrinant gyvūnų gerovę;
  6. Projektu siūloma atlikti ir kitus techninio pobūdžio pakeitimus.

Informacinis renginys vyks nuotoliniu būdu 2022 m. gegužės mėn. 17 d. (antradienį), nuo 10 val., prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus ant žemiau esančių žodžių – „Click here to join the meeting“.

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

________________________________________________________________________________

Taip pat informuojame, kad informaciniame renginyje dalyvauti kviečiami Žemės ūkio viceministras Paulius Astrauskas, atsakingi ministerijos specialistai bei žemės ūkio veiklos subjektai.

Lauksime dalyvaujant.

 

ŽŪR projektą „Žemdirbių savivaldos stiprinimas“ finansuoja Žemės ūkio ministerija.