Kviečiame į nuotolinį renginį dėl ekologinio ūkininkavimo

Kviečiame dalyvauti Žemės ūkio rūmų informaciniame renginyje „Dėl SP investicinės priemonės „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ įgyvendinimo taisyklių projekto“.

Renginys vyks nuotoliniu būdu 2023 m. kovo mėn. 1 d. (trečiadienį), 13 val., prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus nuorodą –  Click here to join the meeting

Informuojame, kad Projekto tikslas – nustatyti reikalavimus pareiškėjams, siekiantiems gauti kompensacines išmokas pagal Strateginio plano intervencinę priemonę „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“, šių reikalavimų administravimo bei kontrolės tvarką.

Paramos gavėjai − fiziniai ir juridiniai asmenys, atitinkantys aktyvaus žemės ūkio veiklos subjekto reikalavimus.

Esminiai įsipareigojimai:

  • Tinkamas paramai naudmenų plotas, už kurį mokama kompensacinė išmoka – ne mažesnis kaip 1 ha, susidedantis iš laukų, kurių plotas ne mažesnis kaip 0,1 ha;
  • Pareiškėjas turi taikyti ekologinės gamybos  praktiką ir metodus, apibrėžtus Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/848 ir turėti kontrolės institucijos išduotą ekologinės gamybos sertifikatą;
  • Įsipareigojimų laikotarpio trukmė – 5 metai plotams, turintiems ekologinio ūkininkavimo status. 5 metų įsipareigojimų laikotarpis apima pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklą ,,Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“ ir (arba) intervencinę priemonę TI05eko8 ,,Perėjimas prie ekologinio ūkininkavimo” įvykdytus įsipareigojimus;
  • Per įsipareigojimų laikotarpį nesumažinti paraiškoje nurodyto bendro ploto daugiau kaip 10 proc. (išimtiniais atvejais − 15 proc.) ir nepadidinti daugiau kaip 10 proc., bet ne daugiau kaip 1 ha.

Kompensacinė išmoka būtų mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:

  • javus, javus pašarams, javus sėklai – 239 Eur už 1 ha;
  • daugiametes žoles ‒ 198 Eur už 1 ha.

Svarbu ir tai, kad plotai, viršijantys 200 ha, laikantis paraiškoje deklaruotų pasėlių proporcijos pagal atitinkamas augalų grupes (pasėlius), bus remiami 70 proc.