Kviečiame į nuotolinį renginį dėl paramos investicijoms į žemės ūkio valdas

Kviečiame dalyvauti nuotoliniame ŽŪR narių informaciniame renginyje „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 3D-674 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo” projekto Nr. 23-2833“.

Projektas pateiktas derinti skubos tvarka, taip siekiant imtis operatyvių priemonių pieno sektoriaus krizės sukeltoms problemoms spręsti. Be kitų pakeitimų, siūloma nustatyti, kad šios paramos priemonės paraiškų teikimo laikotarpiu bus remiamas tik pieninės galvijininkystės sektorius (projekto lyginamasis variantas pridedamas).

Renginys vyks 2023 m.  kovo mėn. 13 d. (pirmadienį), nuo 11 val., prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus ant žemiau esančių žodžių – „Click here to join the meeting“.

Click here to join the meeting