Kviečiame į nuotolinį susitikimą dėl KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą”

Žemės ūkio rūmai (ŽŪR) organizuoja informacinį renginį nuotoliniu būdu dėl paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014‑2020 m. programos priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ 2021–2022 metų pereinamuoju laikotarpiu paskirstymo.

Renginys vyks nuotoliniu būdu 2022 m. vasario mėn. 11 d. (penktadienį), 13 val., prisijungiant per Microsoft Teams programą, paspaudus ant žemiau esančių žodžių – „Click here to join the meeting“.

_______________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Click here to join the meeting

_______________________________________________________

Informuojame, kad 2022 m. vasario 15 d. įvyks pirmasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kolegijos posėdis, kuriame bus svarstomi paramos pagal KPP veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paskirstymo variantai, todėl Žemės ūkio rūmai turės pateikti savo poziciją.

2021 m. lapkričio mėn. 1-30 d. vyko paraiškų, finansuojamų KPP lėšomis, rinkimas, kuriam buvo skirta 50,5 mln. Eur. Surinkus paraiškas apskaičiuota, kad nepanaudotas paramos lėšų likutis – 35 069 077 Eur, kuris perkeltas 2022 metams. Paraiškų rinkimas nepanaudotam likučiui pagal sektorius planuojamas š. m. kovo‑balandžio mėnesiais.

Pagal patvirtintą 2022 metų paraiškų teikimo grafiką, numatytas ir antrasis KPP lėšomis finansuojamų projektų šaukimas, kuris vyks š. m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais. Šiam šaukimui preliminariais skaičiavimais numatyta apie 55 mln. Eur.

Atsižvelgiant į tai, pasitarimo metu tikslinga būtų aptarti lėšų perskirstymo tarp sektorių galimybes, taip pat galbūt naujų sektorių įtraukimo (pvz.: grūdininkystės ir kt.) variantus arba iš esmės keisti projektų atrankos kriterijus.