Kviečiame į renginį apie gyvulininkystės ūkių tendencijas

2022 m.  gruodžio mėn. 10 d. 10 val., kviečiame į informacinį renginį „Gyvulininkystės ūkių tendencijos ir ateities perspektyvos“, kuris vyks LSMU LVA, adresu Tilžės g. 18., Kaunas.

Planuojama aptarti gyvulininkystės sektoriui (pieniniai ir mėsiniai galvijai, avys, ožkos, bitės ir kt.) aktualius klausimus: tiesioginė ir susietoji pajamų parama pieninių veislių karvių, mėsinių galvijų, avių ir ožkų augintojams; ekstensyvi gyvulininkystė, produktyvumo, gyvūnų gerovės klausimai, intervencinės priemonės gyvulininkystės sektoriui, mėšlo ir srutų tvarkymo klausimai ir kt.

Informacijos apie Jūsų dalyvavimą renginyje lauksime el. paštu m.rezgys@zur.lt arba tel. 8-699 177 69.