Kviečiame į renginį dėl paramos ūkininkams galimybių 2023 m.

Maloniai kviečiame į Žemės ūkio rūmų informacinį renginį „Paramos ūkininkams galimybės 2023 m.“, kuris įvyks 2023 m. vasario 9 d.  14 val. Marijampolės profesinio rengimo centre (PRC) adresu: Kauno g. 117, Marijampolė.

Renginio metu kompetentingi atstovai žemės ūkio subjektams detaliai pristatys kaimo plėtros 2023m. priemones (įsipareigojimus, prioritetus ir kt.): Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas; Paramos investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius; „Vietovės su gamtinėmis ir kitomis specifinėmis kliūtimis”; „Laukinių paukščių apsauga už Natura 2000 teritorijos ribų”; „Parama Natura 2000 žemės ūkio paskirties žemėje” ;”Parama Natura 2000 miškuose” „Parama ekologiniam ūkininkavimui. Tęstiniai įsipareigojimai; „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“; „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ ir kt.