Kviečiame į seminarą apie maisto praradimus žemės ūkio produkcijos pirminėje gamyboje

Maloniai kviečiame į seminarą Maisto praradimai žemės ūkio produkcijos pirminėje gamyboje: apimtys, priežastys, kuris vyks 2021 m. lapkričio 5 d. 10 val., nuotoliniu būdu, naudojant Teams platformą

Seminare bus pristatyti tyrimo dėl maisto praradimų pirminėje žemės ūkio produkcijos gamyboje rezultatai. Taip pat pristatytas parengtas galimų maisto praradimų mažinimo priemonių sąrašas, kurį norėtume aptarti, kad atrasti optimaliausias priemones, jų derinius Lietuvos atvejui.

Seminaro metu gauti pasiūlymai bus pristatyti projekto ,,Maisto švaistymo ir maisto praradimų visoje maisto tiekimo grandinėje lygio ir priežasčių nustatymas bei rekomendacijų parengimas“ ataskaitoje, kuri bus teikiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai.

Kviečiame jungtis į seminarą, žemiau paspaudžiant nuorodą:

Microsoft Teams meeting Click here to join the meeting

Renginio darbotvarkė:

9:50–10:00 Registracija
10:00–10:20

 

Maisto praradimai žemės ūkio produkcijos pirminėje gamyboje: apimtys, priežastys

Dr. Tomas Baležentis, LSMC EKVI Tvarių maisto sistemų skyriaus vedėjas, MTTV projekto vadovas

Ovidija Eičaitė, LSMC EKVI Išteklių ekonomikos skyriaus tyrėja

10:20 –10:40

 

 

Maisto praradimų žemės ūkio produkcijos pirminėje gamyboje mažinimo sprendimai

Dr. Rasa Melnikiene, LSMC EKVI vadovė

Erika Ribašauskienė, LSMC EKVI Verslo ekosistemų skyriaus tyrėja

 

10:40–11:15

Diskusija:

Kokie maisto praradimų mažinimo sprendimai būtini žemės ūkio produkcijos pirminėje gamyboje?

Kokių politikos intervencijų reikia, siekiant paskatinti mažinti maisto praradimus žemės ūkio produkcijos pirminėje gamyboje?

11:15-11:30 Apibendrinimas

 Trumpai apie projektą

Maisto švaistymo ir maisto praradimų problema aktuali visose šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, ir pastaruoju metu ji tik didėja. Tai sukelia ne tik neigiamų socialinių, ekonominių, bet ir aplinkosauginių pasekmių, didina netvarią  gamybą ir vartojimą. Dėl augančių gamybos ir vartojimo apimčių didėja šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) išmetimas. Lietuvai, iki 2030 m. įsipareigojusiai sumažinti ŠESD išmetimą žemės ūkyje 12,6 proc., būtina atkreipti dėmesį į maisto švaistymo ir maisto praradimų problemą. ES šalys yra nevienodos savo socialiniu ir ekonominiu išsivystymo lygiu, gamybos, vartojimo ir elgsenos modeliais, todėl tiek bendras prarandamo ir iššvaistomo maisto kiekis, tiek maisto praradimo ir iššvaistymo lygis atskirose maisto tiekimo grandinės dalyse labai skiriasi tarp  įvairių šalių. Atsižvelgiant į tai, veiksmai, kurių reikėtų  imtis, siekiant sumažinti maisto praradimą ir švaistymą, taip pat turėtų būti skirtingi Prieš imantis šių veiksmų, būtina įvertinti realią padėtį Lietuvoje, t.y. nustatyti, kiek maisto yra prarandama ir iššvaistoma atskirose maisto tiekimo grandinės dalyse, taip pat turėti rekomendacijas veiksmų pagrindimui. MTTV projekto tikslui pasiekti bus: nustatytos maisto praradimų ir/ar švaistymo apimtys ir rizikos pirminėje gamyboje, maisto pramonėje, mažmeninėje ir didmeninėje prekyboje bei viešajame maitinime,  namų ūkiuose. Sudarytas maisto švaistymo ir praradimų Lietuvoje profilis, identifikuojant kiek ir kokiuose sektoriuose (pirminė gamyba, maisto pramonė, prekyba, viešasis maitinimas, namų ūkiai) ši problema labiausiai paplitusi bei pateiktos rekomendacijas kiekvienam sektoriui dėl maisto švaistymo ir maisto praradimų mažinimo, tiek įmonės, ūkio, tiek ir savivaldybės ir valstybės lygmeniu.  Projektas vykdomas 2020 m. liepos mėn. – 2021 m. lapkričio mėn. Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos pagal valstybės pagalbos žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai vykdyti programą.

Organizatoriai:

Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo institutas

Lietuvos žemės ūkio ministerija

Lietuvos žemės ūkio rūmai