Kviečiame kreiptis dėl paraiškų pildymo

Nuo 2018 m. gegužės 2 d. iki 2018 m. birželio 29 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra priima paraiškas smulkiųjų ūkių paramai gauti. Informuojame, kad Žemės ūkio rūmai rengia verslo planus pagal minėtą priemonę. Besidominčius kviečiame kreiptis į Kooperacijos ir teisės skyriaus konsultantę Laimą Buitkienę, tel. +370 611 35 851, el.p. l.buitkiene@zur.lt

 Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:

  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir teikimas rinkai.

Paramos gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka.

Paramos suma – 15 tūkst. Eur be PVM vienam paramos gavėjui, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos.

Prioritetai – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas.

Tikslinės sritys – efektyvesnis ūkininkavimas modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba bei konkuruojant rinkoje, didinant smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą.

Pagal NMA informaciją